FANDOM


NullStarModU15.jpeg NovaAbility1.png
ENERGY
25
KEY
1
Null Star
Tạo các hạt phản vật chất bay xung quanh Nova và phóng tới kẻ địch gần nhất.
Sức mạnh:100 / 125 / 150 / 200
Thời gian:3 / 4 / 5 / 6 (hạt)
Khoảng cách:7 / 8 / 10 / 12 m

 • Nova tạo 3 / 4 / 5 / 6 hạt phản vật chất bay xung quanh nàng và phóng tới kẻ địch trong vòng 7 / 8 / 10 / 12 m quanh Nova. Mỗi hạt gây 100 / 125 / 150 / 200 sát thươngSlash b.svg.png Slash.
 • Khi kích hoạt, sẽ có số hiển thị số hạt hiện tại có trên biểu tượng kĩ năng.
 • Các hạt sẽ bay quanh ít nhất 1giây trước khi tìm mục tiêu.
 • Các hạt sẽ phóng lần lượt.
 • Các hạt phản vật chất sẽ không biến mất nếu không được phóng quá lâu, chúng sẽ tồn tại đến khi được phóng.
 • Nova không thể bị đẩy ngã khi sử dụng Null Star.
 • Null Star không thể được tái sử dụng cho tới khi các hạt đã phóng hết.

NeutronStar2.png
Bài viết chính: Neutron Star

Neutron Star là một Warframe Augment Mod cho kĩ năng Null Star của Nova; cho phép tất cả các hạt của Null Star có thể phát nổ bằng cách bấm phím kĩ năng (1), gây ra sát thương trên diện rộng với hiệu ứng Blast b.png Blast.

Stats

Cấp độ Sát thương Blast Bán kính Hao phí Conclave
0 60 2 6 C5
1 80 4 7 C5
2 100 6 8 C8
3 120 8 9 C10

 • Mỗi khi tăng/giảm 17% chỉ số Power Duration sẽ thêm/ bớt 1 hạt.
 • Khi bạn đầy Energy và gặp một cục Energy trên sàn nhà,bạn có thẻ sử dụng một lần Null Star "miễn phí" và ngay lập tức đầy Energy trở lại.

Maximization (Tối đa hóa) cho thấy chỉ số tối đa khi kết hợp các Mod của một kĩ năng

 • Maximized Power Duration tăng số hạt trong 1 lần sử dụng lên 16.
  • Giảm tầm tấn công lên 4.08 m.
 • Maximized Power Efficiency giảm Energy tiêu tốn xuống 6.25.
  • Giảm số hạt trong 1 lần sử dụng xuống 2.
 • Maximized Power Range tăng tầm tấn công lên 30 m.
  • Giảm sát thương mỗi hạt xuống 80.
 • Maximized Power Strength tăng sát thương mỗi hạt lên 598.
  • Tăng Energy tiêu tốn xuống 38.75.
  • Giảm số hạt trong 1 lần sử dụng xuống 4.


Ảnh

Xem thêm

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên