FANDOM


Đây là trang tổng hợp các hướng dẫn cơ bản dành cho các bạn mới chơi từ cộng đồng Clan WFO Việt Nam. Nấu bạn là người mới và muốn hiểu về những thứ liên quan đến game thì hãy đọc trang WARFRAME, nhóm dịch đã ghi đầy đủ nhửng thứ cơ bản và bạn nên bắt đầu từ trang đấy.

  1. Đầu tiên là 50‍ Platinum64 Platinum mới vô game cho không thể giao dịch và nên dùng để mua slot trang bị hoặc Warframe, ý kiến cá nhân là Orokin Catalyst/Reactor không cần thiết phải mua vì trung bình 2 tuần là game sẽ mở Alert chỉ cần làm là có free một củ. Chưa tính đến lâu lâu game hay cho 2 loại đó free bằng cách chỉ cần làm nhiệm vụ theo yêu cầu.
  2. Đơn vị tiền tệ chính của game là CreditsCredits64, Credit ban đầu nên sử dụng để mua blueprint của các vũ khí trong cửa hàng vì early game thì tốt, sau này dư dả thì bắt đầu mua blueprint từ dojo vì late game ổn định hơn hàng từ market.
  3. Thứ ba là khi mua Blueprints về sẽ cần tài nguyên để chế tạo, tài nguyên có thể kiếm được tuỳ vào hành tinh, thế nên bây giờ mới chơi là nên đi mở tầm 8 hành tinh trước rồi tính gì tính.
  4. Tài nguyên có hai loại là common và rare, một số loại rare kiếm khá cực nếu như không có người kéo phụ, thế nên quay lại vấn đề chế tạo blueprint, những vũ khí từ market yêu cầu rất ít tài nguyên để chế và cũng dễ sử dụng thế nên mới khuyên mua từ market.
  5. Cuối cùng là về frame, thì đầu tiên con hữu dụng nhất early game là Rhino có thể tìm thấy các bộ phận từ boss Venus, nhưng yêu cầu Mastery Rank 2 để có thể chế tạo, thế nên một lần nữa quay lại vấn đề market, các vũ khí từ market rẻ và sử dụng để có thể đủ exp để lên rank 2.
  6. Còn về Mastery Rank thì nó là một loại thước đo có thể xem ở Esc xong chỉa vô tên, cái số trong [...] chính là Mastery Rank, một level của vũ khí mới sẽ cho 100exp MR, max level vũ khí là 30 thế nên sẽ có 3000exp MR. Một warframe sẽ cho 200exp MR mỗi level nên max rank sẽ được 6000exp MR.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên