FANDOM


Z-1428349816New Loka
7

Mỗi điểm danh vọng đạt được cho phe Arbiters of Hexis sẽ được cộng hoặc giảm đi theo tỉ lệ nhất định cho

các Syndicates khác .

Thứ hạng

Hạng Danh hiệu Cống vật Thưởng và phạt
5 Flawless (Thuần khiết) Nyx Prime Helmet 500.000 Credits Truy cập được vào các Mod biến đổi sức mạnh dành riêng cho 1 số Warframe, Vũ khí và áo choàng riêng
4 Pure (Tinh khiết) Orthos Prime Blade 250.000 Credits Truy cập được các loại Mod riêng cho vũ khí
3 Benevolent (Nhân từ) Orokin Catalyst 100.000 Credits Có thể nhận được Gear hồi máu<Lớn> cho đồng đội
2 Bountiful (Độ lượng) Forma 50.000 Credits Có thể nhận được gói 3 chìa khóa Void ngẫu nhiên
1 Humane (Nhân đạo) 2 Fieldron Sample 30.000 Credits Có thể mua được đội thanh trừng của riêng Syndicate
0 Initiation (Người mới) 1000 Ferrite 10.000 Credits Được nhận Sigil của Syndicate đó
-- Neutral (Trung lập) Forma 50.000 Credits <không có>
-1 Condemned (Tội nhân) Orokin Catalyst 100.000 Credits Bị săn bởi tiểu đội Eximus Ancient Healer
-2 Exiled (Trục xuất) <không có> <không có> Bị săn bởi đại đội Eximus Ancient Healer

Phần thưởng

Loka Reward

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên