FANDOM


Neutron Star là một Warframe Augment Mod cho kĩ năng Null Star của Nova; cho phép tất cả các hạt của Null Star có thể phát nổ bằng cách bấm phím kĩ năng (1), gây ra sát thương trên diện rộng với hiệu ứng Blast b Blast.

Stats

Cấp độ Sát thương Blast Bán kính Hao phí Conclave
0 60 2 6 C5
1 80 4 7 C5
2 100 6 8 C8
3 120 8 9 C10


Cách sở hữu

  • Mod này có thể mua được khi đạt cấp độ General của Steel Meridian, hoặc cấp độ Genius của Cephalon Suda, và phải chi trả ReputationLargeBlack‍25,000 để mua.

Chú ý

  • Kĩ năng này có 1 cơ hội đảm bảo sẽ gây ra hiệu ứng Blast b Blast, làm cho dễ dàng kiểm soát trong phạm vi gần.
  • Vụ nổ gây ra có thể trúng mục tiêu qua tường
  • Bán kính vụ nổ ảnh hưởng bởi Power Range.
  • Thiệt hại sẽ giảm xuống đối với các kẻ địch ở xa hơn so với điểm gây ra vụ nổ.

Media

SyndicateStandingWarframe Augments

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên