FANDOM


Natural Talent cải thiện tốc độ cast kĩ năng của hầu hết Warframe .

Chỉ số

Rank Effect  Cost Conclave
0 +12.5% 6 C3
1 +25% 7 C3
2 +37.5% 8 C6
3 +50% 9 C10

Ghi chú

  • Mod này ảnh hưởng đến cast animation của hầu hết các kĩ năng, bao gồm cả sức mạnh Focus.
    • Tuy nhiên nó không ảnh hưởng đến tốc độ tấn công của Blade Storm hoặc Peacemaker.
  • Cách tính toán cho thời gian cast là (Thời gian cơ bản) / (1.00 + Tốc độ cộng thêm). Tại rank tối đa, giảm ~33% thời gian cast.
  • Mod này cộng dồn với Speed DriftEmber Accelerant.

Gợi ý

  • Phối hợp tốt vớiFleeting Expertise, StreamlineFlow, lượng dùng năng lượng giảm (và/hoặc tăng lượng trữ năng lượng) khuyến khích sử dụng các kĩ năng dễ dàng sử dụng liên tục như Desecrate.
  • Mod này rất hữu dụng cho các kĩ năng có thời gian cast dài, như Nekros Shadows of the Dead hoặc Mag Crush.

Khác

  • Natural Talent lần đầu tiên được leak vào Update 10.0 và được sử dụng với hiệu ứng tối đa là +100% tốc độ cast. Nó đã được thu hồi ngay sau đó và phát hành lại vào Update 12.0, hiệu ứng giảm .

Gallery

Patch History

See also


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên