FANDOM


Tên Mod Miêu tả Polarity Độ hiếm
Acrobat Giảm tiêu thụ thể lực khi chạy leo tường Vazarin Pol.png Khá hiếm
Antitoxin Kháng lại hiệu ứng độc Khá hiếm
Aviator Giảm sát thương nhận vào khi đang trên không trung Bình thường
Blind Rage Tăng Sức mạnh Năng lực
Giảm Năng lượng tiêu thụ
Corrupted
Constitution Tăng Tốc độ bật dậy khi bị ngã và Tăng thời lượng năng lực Nightmare
Continuity Tăng Thời hạn năng lực Cực hiếm
Diamond Skin Kháng lại hiệu ứng Nhiễm xạ Khá hiếm
Enemy Sense Làm xuất hiện địch trên bản đồ Cực hiếm
Equilibrium Tăng Năng lượng khi nhặt Máu
Tăng Máu khi nhặt Năng lượng
Khá hiếm
Fast Deflection Tăng tốc độ hồi vòng bảo vệ Khá hiếm
Flame Repellent Tăng kháng lửa Bình thường
Fleeting Expertise Increases power efficiency
Reduces power duration
Corrupted
Flow Increases maximum energy Cực hiếm
Fortitude Adds chance to resist knockdown
Increases shield recharge rate
Nightmare
Handspring Increases knockdown recovery speed Cực hiếm
Heavy Impact Heavy landings create damaging and stunning shockwaves Khá hiếm
Insulation Adds Cold b.png Cold damage resistance Bình thường
Intensify Increases power strength Cực hiếm
Intruder Increases hacking time Bình thường
Lightning Rod Adds damage resistance Bình thường
Maglev Increases slide speed Khá hiếm
Marathon Increases maximum stamina Bình thường
Master Thief Adds chance to unlock locked lockers Cực hiếm
Narrow Minded Increases power duration
Reduces power range
Corrupted
Natural Talent Increases cast speed Cực hiếm
Overextended Increases power range
Reduces power strength
Corrupted
Primed Continuity Increases power duration Huyền Thoại
Primed Flow Increases maximum energy Huyền Thoại
Provoked Increases damage dealt during bleedout Khá hiếm
Quick Rest Increases stamina recovery rate Khá hiếm
Quick Thinking Warframe energy is automatically used to absorb and prevent lethal damage Cực hiếm
Rage Damage to health restores Warframe energy Cực hiếm
Rapid Resilience Reduces status duration on self Cực hiếm
Redirection Increases maximum shield capacity Bình thường
Reflection Damage is reflected back at melee attackers while blocking Bình thường
Reflex Guard Warframe can automatically parry incoming attacks, and will always parry certain special attacks Cực hiếm
Retribution Adds chance to do Electricity b.png Electricity damage to melee attackers that damage your shields Cực hiếm
Rush Increases sprint speed Khá hiếm
Shield Flux Warframe automatically converts shield energy into stamina when stamina is low Bình thường
Shock Absorbers Increases damage resistance when knocked down Cực hiếm
Steel Fiber Increases armor Bình thường
Streamline Increases power efficiency Cực hiếm
Stretch Increases power range Khá hiếm
Sure Footed Adds chance to resist knockdown Cực hiếm
Thief's Wit Displays location of containers and resources on minimap
Makes modifications visible through walls.
Bình thường
Transient Fortitude Increases power strength
Reduces power duration
Cực hiếm
Undying Will Reduces bleedout rate Cực hiếm
Vigor Increases maximum health
Increases maximum shield capacity
Nightmare
Vitality Increases maximum health Bình thường
Warm Coat Reduces amount of shields lost to ice/cryo level hazard Bình thường

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên