FANDOM


Mobilize là một Exilus mod tăng tốc độ Bullet Jump và tăng thời gian của Aim Glide/Wall Latching.

Thông số

Rank Hiệu ứng Điểm Mod Conclave
0 +5% 2 C1
1 +10% 3 C1
2 +15% 4 C2
3 +20% 5 C3

Lưu ý

  • Mod này không thể dùng chung được với các Exilus mods khác có ảnh hưởng đến Bullet Jump, Aim Glide và Wall Latch.
    • Tuy nhiên, người chơi có thể dùng mod này cùng với các loại mod Drift khác.


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên