FANDOM


Mire
MireInfestedSword.png
Thông tin chung
Chỗ lắp Melee
Loại vũ khí Sword
Chỉ số
Chỉ số cơ bản
Impact w.pngImpact 5.25
Puncture w.pngPuncture 5.25
Slash w.pngSlash 24.5
Elemental Type Toxin b.png Toxin
Elemental Dmg 3.5 (10% of Base Damage)
Dậm xuống đất
Elemental Type Toxin b.png Toxin
Radius 5 meters
Chém xoay
Đánh bật tường
Khác
Stance Polarity Madurai Pol.png
Ra mắt tại Update 7.7.2
Loại vũ khí xuất hiệu sau 1 đại dịch hạch, Mire là 1 loại kiếm với sức công phá tàn bạo. Không chỉ cắt nạn nhân mà chúng còn gây nhiễm độc lên những kẻ dính phải.

Có thể bán lấy 5,000‍ Credits64.png

Khu chế tác: Yêu cầu
Credits64.png
20.000
NeuralSensor64.png
2
Ferrite64.png
1.000
NanoSpores64.png
1.500
AlloyPlate64.png
2.000
Thời gian: 12 hrs
Rush: Platinum64.png 45
Giá MarketIcon.png Market: Platinum64.png150 Giá Blueprint2.svg Blueprint: Credits64.png15.000

Đặc điểm

Loại vũ khí này gây sát thương Slash b.svg.png Slash damage.

Lợi thế:

 • Lượng sát thương Slash b.svg.png Slash damage cao, tốt khi dùng chống lại Infested, FleshCloned Flesh.
 • Tốc độ đánh khá ổn.
 • Có thêm khả năng gây sát thương Toxin b.png Toxin damage, tính bằng 10% tổng lượng sát thương gây ra.
  • Slam attacks gây sát thương Toxin b.png Toxin damage với khả năng cao gây tích tụ hiệu ứng sát thương element.
  • Sát thương Toxin b.png Toxin gây thêm 50% lượng sát thương đối với Flesh và 25% đối với Ferrite Armor, khiến chúng có khả năng tốt khi dùng để chống lại Corpus và Grineer khi không có bất kì elemental mods nào.
 • Có thể sử dụng Toxic Blight mod.
 • Stance slot có ô Madurai Pol.png polarity, hợp với Crimson DervishVengeful Revenant stances.

Bất lợi:

 • Khi gây thêm sát thương độc lên kẻ địch sẽ khiến tốc độ đánh chậm hơn bình thường.
 • Sát thương độc yếu đi khi phải chống lại RoboticsMachinery và Fossilized.
 • Khả năng gây tỉ lệ chí mạng thấp.

Weapon Loadouts

Lưu ý

 • Mire được thêm vào ngày mùng 5 tháng tư năm 2013 với UUpdate 7.7.2.
 • Việc thêm sát thương độc sẽ không thấy trong Codex, nhưng có thể thấy nó trong Arsenal UI.
 • Trong game,lượng sát thương Toxin b.png Toxin damage thấy được khi chúng ta sử dụng charge attack và ground slams nhưng đây lại là 1 điều sai lầm từ phía DE. Chỉ ground slam attacks có thể gây sát thương độc giống như chỉ số thông tin trong đó. Toàn bộ vũ khi cận chiến gấy sát thương slash mà đều gây thêm sát thương độc sau đó thì lượng sát thương độc gây ra sẽ bằng 10% lượng sát thương mà bạn gây ra.
 • Lượng sát thương độc này khiến bạn gần như không thể kết hợp để tạo ra các loại sát thương element khác mà không sử dụng sát thương độc làm gốc. Xem Combined Elemental Damage để biết thêm chi tiết.
 • Trước UUpdate 11.1, có 1 lỗi bug khiến Mire không thể tạo sát thương độc. Tuy nhiên sau update 11.1.0 DE đã fix lỗi đó.

Mẹo

 • Tốt nhất khi chống lại InfestedGrineer, yếu thế khi chống lại Corpus MOA do việc gây tích tụ sát thương Slash b.svg.png Slash damage.

Media

Xem thêm

WeaponsDamageCompare AllCosmetics

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên