FANDOM


Làm rối loạn và phá hỏng mọi thứ với Loki Prime. Được nâng cấp thêm polarity để có thể tùy chỉnh nhiều hơn.

Ngày ra mắt: 11 tháng 6, 2014 Loki Prime là phiên bản gốc của Loki có lượng energy cao hơn và thêm 2 polarity là Vazarin PolNaramon Pol.

Khu chế tác: Yêu cầu
Credits64
25,000
PrimeHelmet
1
PrimeChassis
1
PrimeSystems
1

1
Time: 72h hrs
Rush: Platinum64 50
Market Price: N/A Blueprint Price: N/A
Helmet
Credits64
15,000
AlloyPlate64
150
NeuralSensor64
2
PolymerBundle64
150
Rubedo64
750
Time: 12h hrs
Rush: Platinum64 25
Chassis
Credits64
15,000
Gallium64
3
NanoSpores64
1,000
Rubedo64
400

Time: 12h hrs
Rush: Platinum64 25
Systems
Credits64
15,000
ControlModule64
3
OrokinCell64
1
Ferrite64
1,000
Circuits64
500
Time: 12h hrs
Rush: Platinum64 25
Drop Locations

Blueprint Tower II Capture
Tower II Sabotage
Tower IV Interception A
Helmet Tower III Sabotage
Tower IV Sabotage
Tower IV Survival C
Chassis Tower IV Sabotage
Tower IV Survival C
Systems Tower III Sabotage
Tower IV Defense C


Tower refers to the Orokin Void

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên