FANDOM


Phiên bản mới
Daily Tribute sau Update 18.0
DailyLoginNew
A Login Reward là dạng sổ xố kiến thiết các vật phẩm một cách ngẫu nhiên khi người chơi vào game mỗi này. Sổ xố kiến thiết này sẽ quay liên tục vài giây trước khi ngưng lại và cho một phần thưởng nào đó. Phần thưởng này chỉ nhận một lần một ngày v thời gian reset được tính theo giờ của Greenwich tại 00:00.

Lô tô

Phần thưởng được tính dựa vào số ngày log-in liên tục của người chơi. Có 3 cấp độ đó là: vật phẩm thường khi log-in 0 đến 2 ngày liên tục, vật phẩm tốt khi log-in từ 3 đến 6 ngày liên tục và vật phẩm hiếm khi log-in 7 ngày liên tục. Thanh đếm này sẽ không reset sau ngày thứ 7 và nếu ngời chơi không log-in liên tục thì nó giảm còn 1.

Có những phần thưởng rất hiếm khi xuất hiện ví dụ như là Orokin Reactor.

Phần thưởng có thể nằm trong danh sách sau:

Phần thưởng có thể nằm trong danh sách sau:

Phần thưởng có thể nằm trong danh sách sau:

Nguồn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên