FANDOM


LisetShipTop.png

Liset là một vật di chuyển hay còn gọi là Landing Craft mà người chơi nhận được khi làm quest hướng dẫn Vor's Prize. Khi người chơi chọn Liset là Landing Craft của mình, Air Support Charges sẽ có công dụng là Override, tự động mở khóa hoặc tắt các máy báo động trên toàn map, và công dụng khác của nó là làm chậm thời gian đếm ngược trong các map RescueSpy.Skins

Liset Skin hay còn gọi là vật phẩm trang trí có thể thay đổi ngoại hình của Liset bằng cách chọn Equipment > Customize Landing Craft > Customize Hull ở trong Menu.

Xem thêm

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên