FANDOM


Lightning Rod tăng khả năng kháng Electrical Damage lên máu và khiên của Warframe.

Chỉ số

Rank Effect Cost Conclave
0 +10% 4 C3
1 +20% 5 C3
2 +30% 6 C6
3 +40% 7 C9
4 +50% 8 C12
5 +60% 9 C15

Ghi chú

  • Giống các mod kháng khác, giá trị kháng trừ các loại sát thương chống lại health typeshield type của người sử dụng. Trong trường hợp sát thương điện, cả hai đều mặc định là trung lập, cả hai ảnh hưởng lên khiên và máu lên sát thương điện tăng lên +150% khi max rank.

Gallery

Patch History

See also

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên