FANDOM


Infested Flesh là 1 trong những loại máu cơ bản của Infested, mặc dù điểm tương đồng của loại này so với Infested Armor không hề khác nhau , nhưng điểm yếu và kháng thể lại khác nhau

Đặc điểm

  • Điểm yếu :
    • Slash (Cắt) +50%
    • Heat (Lửa)+50%
    • Gas (Khí độc)+50%
  • Kháng :

Những mục tiêu thuộc loại này

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên