FANDOM


IceWaveModU15 FrostIceWave
ENERGY
50
KEY
2
Ice Wave
Taọ một làn sóng băng lan về phía trước.
Sức mạnh:300 / 445 / 565 / 700
Thời gian:N/A
Khoảng cách:30 / 35 / 40 / 45° (góc)
1.5 / 2 / 2.5 / 3 m (bề rộng ban đầu)
10 / 12 / 17 / 20 m (chiều dài)

 • Frost tạo một làn sóng băng mang 300/445/565/700 sát thương Cold b Cold với 100% cơ hội hiệu ứng lên tất cả kẻ thù trong vùng ảnh hưởng. Cơn sóng có chiều rộng đầu là 1.5/2/2.5/3 mét, tỏa ra theo góc 30/35/40/45°, và chiều dài là 10/12/17/20 mét.
  • Sát thương ảnh hưởng bởi Power Strength.
  • Hiệu ứng Cold b Cold làm giảm 50% tốc độ di chuyển và tấn công của địch trong 6 giây.
  • Góc, chiều rộng và chiều dài ảnh hưởng bởi Power Range. Riêng, góc không thể đạt tới 60°.
 • Cơn sóng đi theo bề mặt địa thế. Với địa thế nhiều tầng, các tảng băng có thể thay đổi theo các tầng để sát thương kẻ thù.
 • Có thể kích hoạt trên không và không bị chặn lại.
 • Thời gian kích hoạt là 1 giây và thời gian đi là 1 giây.

IceWaveImpedance2
Bài viết chính: Ice Wave Impedance

Ice Wave Impedance là một Warframe Augment Mod dùng cho Frost trong cả 2 chế độ PvE và PvP, khi trạng bị skill Ice Wave sẽ tạo ra một dải băng dưới mặt đất, làm chậm kẻ địch nào dẫm phải.

Thông số

Rank Thời lượng Capacity tốn Conclave
0 6s 6 C5
1 8s 7 C5
2 10s 8 C8
3 12s 9 C10

Maximization Maximization là dạng thử nghiệm xem sự thay đổi giữa các giá trị với lượng mod cao nhất có thể. Để có thể biết được sự khác biệt cuối game.

 • Maximized Power Duration không ảnh hưởng tiêu cực lên kĩ năng.
  • Giảm góc xuống 15.3°, bề rộng ban đầu xuống 1.02 mét, và độ dài xuống 6.8 mét.
 • Maximized Power Efficiency giảm lượng dùng xuống 12.5 năng lượng.
  • Không ảnh hưởng tiêu cực lên kĩ năng.
 • Maximized Power Range tăng góc lên 60°, bề rộng ban đầu lên 7.5 mét, và độ dài lên 50 mét.
  • Giảm sát thương xuống 280.
 • Maximized Power Strength tăng sát thương lên 2198.
  • Tăng lượng dùng lên 77.5 năng lượng.
  • Giảm khiên của Frost 5%.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên