FANDOM


Nổi tiếng với khả năng đánh hơi các mục tiêu, Huras Kubrow là loài đầu tiên được dùng để săn bắn bởi các chến binh của Orokin. Sau một thời đại bị quên lãng thì nay Tenno đã phát triển và nuôi chúng để sử dụng trong chiến đấ.


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên