FANDOM


Large Health Restore

Hồi đầy máu.

—Miêu tả trong game

Health Restore là một mảnh hỗ trợ phục hồi đầy máu cho người chơi khi sử dụng. Được ra mắt vào Update 7 nhưng đã bị tháo xuống khỏi Market sau Update 10. Sau đấy lại được bỏ vào game sau Update 11.7.

Khu chế tác: Yêu cầu
Credits64
1.000
SamplesDayRare
1
SamplesNightRare
1
SamplesDayCommon
15
SamplesNightCommon
15
Thời gian: 1 min
Rush: Platinum64 1
Giá MarketIcon Market: N/A Giá Blueprint2 Blueprint: Credits641.500

Ghi chú

  • Có thể nhận được ừ nhiệm vụ SabotageCapture.
  • Vào Update 7, vật phẩm này có tên "Large Health Restore" và được bán với giá 500‍ Credits64 nhưng chỉ hồi 100 máu cho đến khi n xuất hiện lại sau Update 11.7.

Xem thêm


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên