FANDOM


Hallowed EruptionWarframe Augment Mod cho Oberon. Cast Hallowed Ground lần nữa với cái đang hoạt động trước đó, cái đầu tiên sẽ phát nổ, xử lý tất cả các sát thườn còn lại thành vụ nổ AoE với khả năng gây ra proc Radiation b Radiation.

Chỉ số

Rank Proc Chance Cost Conclave
0 30% 6 C5
1 50% 7 C5
2 70% 8 C8
3 100% 9 C10

Cách kiếm

  • Có thể mua được bằng cách đat đến cấp độ General của Steel Meridian hoặc Flawless của New Loka với giá ReputationLargeBlack‍25,000.

Ghi chú

  • Tổng sát thương ảnh hưởng bởi cả Power StrengthPower Duration.
  • Vụ nổ AoE gây ra tròn khu vực Hallowed Ground – nó ảnh hưởng bởi Power Range.
  • Khi Hallowed Ground nổ, không tiêu thụ năng lượng.
  • Không thể tạo thêm một Hallowed Ground khác khi sử dụng augment này.

Media

SyndicateStandingWarframe Augments

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên