FANDOM


Genetic Code Template, hay còn được biết đến với tên gọi imprint Kubrow, là một công cụ để thu thập và lưu giữ thông tin của một con Kubrow. Mỗi Kubrow có thể thu được 2 lần imprint. Các imprint này có thể bán hoặc trao đổi.

Imprint có chức năng chính là để chuyển dữ liệu của các Kubrow khác vào một con mới. Khi chuẩn bị ấp trứng, người chơi có thể chọn 2 imprint của các Kubrow khác. Gen trội của những con Kubrow có imprint được chọn sẽ xuất hiện trên con mới.

Khâu chế tác

Bản xanh của imprint có giá 50,000 Credits trong Market và có thể chế tạo lại vô số lần

Một chiếc imprint đã được làm sẵn có giá 15 Platinum trong Market.

10000 Credits 700 Nano Spores 300 Circuits 1 Control Module
Thời gian chế tác:

6h

Hoàn thành ngay:

5 Platinum

Mua trực tiếp: 15 Platinum

Giá bản xanh

50000 Credits

Thông tin về imprint

Sau khi build, imprint sẽ được để trống . Người chơi có thể lưu trữ thông tin về gen của bất kì Kubrow nào đã trưởng thành. Có thể sử dụng tối đa 2 imprint để trộn 2 loại gen vào trong trứng kubrow mới. Việc lưu trữ thông tin sẽ mất 1 giờ 30 phút, nhưng có thể hoàn thành ngay với 10 Platinum.

Khi tạo ra Kubrow bằng trộn lẫn 2 Imprint :

Chắc chắn sẽ nhận được :

  • Màu lông
  • Họa tiết lông / họa tiết cơ thể
  • 1 trong 2 các chủng Loại Kubrows
  • 1 trong 2 Loại cơ thể

Cần thử nghiệm:

  • Slot polarity (loại Polarity nào?)
  • Chiều cao (có thể là Bug)
  • Sự nổi trội của mỗi giới (Kubrow đực/cái có di truyền đặc điểm cụ thể không?)

Không lưu truyền :

  • Giới tính : 50 / 50
  • Chiều cao

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên