FANDOM


Mod Frostbite tăng sát thương Cold b ColdStatus Chance của vũ khí phụ khoảng 15% mỗi rank và tối đa là 60% khi rank 3.

Stats

Rank Cold Damage Status Chance Cost Conclave
0 +15% +15% 4 C10
1 +30% +30% 5 C10
2 +45% +45% 6 C20
3 +60% +60% 7 C30

Cách kiếm

  • Mod này có thể kiếm được từ phần thưởng ngẫu nhiên từ nhiệm vụ Spy 2.0 khi mở được hết cả 3 Data Vaults.
  • Vị trí có thể tìm:
  • Ban đầu thi mod này chỉ có thể kiếm từ event Operation Cryotic Front bằng cách ghi được 1000 điểm trong một nhiệm vụ.

Ghi chú

Xem thêm

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên