FANDOMCryogenic

Là Warframe có khả năng đóng băng tự nhiên, bất kì tấn công cận chiến nào đánh vào Frost có khả năng bị đóng băng khi chạm vào. Trong PvP, thay vào đó người chơi bị procCold b Cold .

Abilities

FreezeModU15 FrostFreeze
ENERGY
25
KEY
1
Freeze
Phóng ra một luồng băng giá, đóng băng kẻ thù.
Sức mạnh:150 / 225 / 275 / 350 (sát thương trực tiếp )
50 / 100 / 125 / 150 (sát thương lan)
Thời gian:5 / 7 / 12 / 15 s (Thời gian băng hóa)
6 / 8 / 10 / 12 s (Thời gian vũng băng tồn tại)
Khoảng cách:∞ (tầm sử dụng)

 • Frost phóng một quả bóng tuyết gây 150/225/275/350 sát thương Cold b Cold khi va chạm và 50/100/125/150 sát thương Cold b Cold với 100% gây hiệu ứng băng hóa trong phạm vi nhỏ. Kẻ thù dính đòn trực tiếp sẽ bị băng hóa trong khoảng thời gian 5/7/12/15 giây. Nếu viên đạn bắn vào bề mặt, một vũng băng được tạo ra, đóng băng và làm chậm kẻ thù bước vào trong khoảng 6/8/10/12 giây.
  • Sát thương ảnh hưởng bởi Power Strength và tùy vào vị trí gây trí mạng.
  • Hiệu ứng Cold b Coldlàm giảm 50% tốc độ di chuyển và tấn công của địch trong 6 giây. Riêng vũng băng làm giảm 75% tốc độ di chuyển và tấn công của địch cho tới khi vũng băng biến mất.
  • Thời gian tồn tại ảnh hưởng bởi Power Duration.
  • Thời gian băng hóa sẽ hết sớm nếu kẻ địch đầu tiên mất 50% số máu hiện tại suốt khoảng thời gian bị đóng băng.
 • Khi bị đóng băng, kẻ thù không thể hồi phục khiên năng lượng.
 • Kích hoạt Freeze trên bề mặt ngoài của Snow Globe sẽ phá hủy Snow Globe, tạo nên một vụ nổ băng, sát thương và đánh gục kẻ thù trong vùng.
 • Freeze là kỹ năng dùng một tay one-handed action, người chơi có thể dùng Freeze và các hoạt động khác mà không bị cắt ngang.
 • Có thể kích hoạt lien tục và nhiều lần để tái khởi động thời gian đóng băng.
 • Thời gian giữa mỗi lần sử dụng là ~0.6 giây.

FreezeForce2b

Freeze Force là một Warframe Augment Mod dùng cho Frost, khi trang bị dùng skill Freeze lên đồng đội sẽ có hiệu ứng buff một lượng Cold b Cold damage cho mọi đòn tất công của họ.

Thông số

Rank Sát thương Cold Thời lượng Hao tốn Conclave
0 50% 28s 6 C5
1 65% 32s 7 C5
2 80% 36s 8 C8
3 100% 40s 9 C10

 • Có thể sử dụng để đóng băng Heavy Unit như Bombard hay Heavy Gunner để giảm độ cơ động của chúng cũng như cứu sống đồng đội.

Maximization là dạng thử nghiệm xem sự thay đổi giữa các giá trị với lượng mod cao nhất có thể. Để có thể biết được sự khác biệt cuối game.

 • Maximized Power Duration tăng thời gian băng hóa lên 42.3 giây và thời gian vũng băng tồn tại lên 33.84 giây.
  • Không có ảnh hưởng phụ lên kỹ năng này.
 • Maximized Power Efficiency giảm năng lượng sử dụng mỗi lần xuống 6.25 năng lượng.
  • Giảm thời gian đóng băng xuống 6 giây và thời gian vũng băng tồn tại xuống 4.8 seconds.
 • Maximized Power Range không ảnh hưởng tới kỹ năng.
  • Giảm sát thương trực tiếp xuống 140 và sát thương lan xuống 60.
 • Maximized Power Strength tăng sát thương trực tiếp lên 1099 và sát thương lan lên 471.
  • Tăng năng lượng sử dụng mỗi lần lên 38.75 năng lượng.
  • Giảm thời gian băng hóa xuống 10.875 giây và thời gian vũng băng tồn tại xuống 8.7 giây.
  • Giảm khiên của Frost xuống 5%.


IceWaveModU15 FrostIceWave
ENERGY
50
KEY
2
Ice Wave
Taọ một làn sóng băng lan về phía trước.
Sức mạnh:300 / 445 / 565 / 700
Thời gian:N/A
Khoảng cách:30 / 35 / 40 / 45° (góc)
1.5 / 2 / 2.5 / 3 m (bề rộng ban đầu)
10 / 12 / 17 / 20 m (chiều dài)

 • Frost tạo một làn sóng băng mang 300/445/565/700 sát thương Cold b Cold với 100% cơ hội hiệu ứng lên tất cả kẻ thù trong vùng ảnh hưởng. Cơn sóng có chiều rộng đầu là 1.5/2/2.5/3 mét, tỏa ra theo góc 30/35/40/45°, và chiều dài là 10/12/17/20 mét.
  • Sát thương ảnh hưởng bởi Power Strength.
  • Hiệu ứng Cold b Cold làm giảm 50% tốc độ di chuyển và tấn công của địch trong 6 giây.
  • Góc, chiều rộng và chiều dài ảnh hưởng bởi Power Range. Riêng, góc không thể đạt tới 60°.
 • Cơn sóng đi theo bề mặt địa thế. Với địa thế nhiều tầng, các tảng băng có thể thay đổi theo các tầng để sát thương kẻ thù.
 • Có thể kích hoạt trên không và không bị chặn lại.
 • Thời gian kích hoạt là 1 giây và thời gian đi là 1 giây.

IceWaveImpedance2
Bài viết chính: Ice Wave Impedance

Ice Wave Impedance là một Warframe Augment Mod dùng cho Frost trong cả 2 chế độ PvE và PvP, khi trạng bị skill Ice Wave sẽ tạo ra một dải băng dưới mặt đất, làm chậm kẻ địch nào dẫm phải.

Thông số

Rank Thời lượng Capacity tốn Conclave
0 6s 6 C5
1 8s 7 C5
2 10s 8 C8
3 12s 9 C10

Maximization Maximization là dạng thử nghiệm xem sự thay đổi giữa các giá trị với lượng mod cao nhất có thể. Để có thể biết được sự khác biệt cuối game.

 • Maximized Power Duration không ảnh hưởng tiêu cực lên kĩ năng.
  • Giảm góc xuống 15.3°, bề rộng ban đầu xuống 1.02 mét, và độ dài xuống 6.8 mét.
 • Maximized Power Efficiency giảm lượng dùng xuống 12.5 năng lượng.
  • Không ảnh hưởng tiêu cực lên kĩ năng.
 • Maximized Power Range tăng góc lên 60°, bề rộng ban đầu lên 7.5 mét, và độ dài lên 50 mét.
  • Giảm sát thương xuống 280.
 • Maximized Power Strength tăng sát thương lên 2198.
  • Tăng lượng dùng lên 77.5 năng lượng.
  • Giảm khiên của Frost 5%.


SnowGlobeModU15 FrostSnowGlobe
ENERGY
50
KEY
3
Snow Globe
Frost đóng băng sâu bất kì hơi nước hay độ ẩm trong khu vực, tạo một quả cầu bảo vệ trong thời gian ngắn không thể bị gây sát thương tăng cường sức mạnh của nó.
Sức mạnh:5x (giáp nhân lên)


3000 / 4000 / 4500 / 5000 (máu cơ bản)
? / ? / ? / 150 (sát thương nổ)
40% / 50% / 60% / 67% (gây chậm)

Thời gian:1 / 2 / 3 / 4 s (thời gian bất tử )
Khoảng cách:10 m (đường kính quả cầu)

 • Frost tạo nên một quả cầu tuyết với đường kính 10 mét, lượng máu cơ bản là 3000/4000/4500/5000 và lượng máu cộng thêm từ lượng armor của Frost 500%. Khi kích hoạt, quả cầu sẽ bất khả xâm phạm trong 1/2/3/4 giây. Số sát thương tấn công quả cầu khi đang trong thời gian bất khả xâm phạm sẽ được hấp thụ và chuyển thành máu cho quả tuyết.
  • Lượng máu và Độ nhân lên chỉ số giáp ảnh hưởng bởi Power Strength.
  • Lượng máu được tính theo công thức theo Power Strength: Modified Health = (Máu cơ bản + 5 × Giáp cơ bản của Frost × (1 + Giáp cơ bản cộng thêm)) × (1 + Power Strength) + sát thương hấp thu.
   • Ví dụ: với Steel FiberIntensify, rank-3 Snow Globe sẽ có lượng máu ban đầu (5000 + 5 × 300 × (1 + 1.1)) × (1 + 0.3) = 10595 trước khi chuyển đổi sát thương hấp thu được
  • Khi kích hoạt, số lượng máu tính theo phần trăm sẽ hiện trên biểu tượng kỹ năng với quả cầu vừa được đặt từ 100% xuống 0.
  • Frost và đồng đội không thể tăng lượng máu của quả cầu bằng cách gây sát thương lên quả cầu trong thời gian mà nó bất khả xâm phạm.
  • Thời gian bất khả xâm phạm không bị ảnh hưởng bởi Power Duration
  • Đường kính của quả cầu ảnh hưởng bởi Power Range.
 • Khi kích hoạt, Quả cầu đóng băng kẻ thù đứng trong đó trong thời gian ?/?/?/3 giây và đẩy chúng ra ngoài. Nếu kẻ thù đụng vật cản, chúng sẽ bị dính đòn Damage 2.0/Finishing Damage và mất 50% lượng máu tối đa. Và chúng bị làm giảm 40/50/60/67% tốc độ di chuyển và tấn công.
  • Phần trăm sát thương và độ giảm tốc độ di chuyển và tấn công không ảnh hưởng bởi Power Strength, và sát thương xuyên qua giáp và khiên năng lượng.
  • Thời gian đóng băng không ản hưởng bởi Power Duration.
 • Hầu hết hỏa lực, của bạn hay thù, đều bị khóa từ ngoài vào trong quả cầu (hỏa lực vẫn có thể bắn từ trong ra ngoài) .Những kỹ năng không ảnh hưởng tầm rộng (như Shuriken) cũng bị khóa. Vũ khí gây nổ có thể sát thương xuyên qua Snow Globe từ bên ngoài.
  • Sát thương tầm rộng blast từ NapalmsBombards của Grineer sẽ xuyên qua Snow Globe cũng như những hiệu ứng theo sau như choáng, cháy hoặc knockdown. Tuy nhiên nếu quả cầu đủ lớn thì người chơi có thể tránh được sát thương khi đứng ở trung tâm hoặc bên ngoài quả cầu đối ngược với đòn tấn công.
  • Snow Globe không khóa những đòn tấn công trực tiếp như Soul Punch, Shock hay Smite. Nó sẽ khóa những đòn tấn công như Punch Through, nhưng không khóa đạn của Railgun MOA.
 • Kích hoạt Freeze trên bề mặt ngoài của Snow Globe sẽ phá hủy Snow Globe, tạo nên một vụ nổ , sát thương Cold b Cold ?/?/?/150
  • Sát thương của vụ nổ không ảnh hưởng bởi Power Strength.
  • Sát thương không bị thuyên giảm bởi khoảng cách và vượt qua mọi chướng ngoại vật.
  • Khiến kẻ địch bị ragdoll.
  • Freeze có thể phá hủy Snow Globe khi đang trong thời gian bất khả xâm phạm.
 • Snow globe có thể kích hoạt nhiều lần nhưng bị giới hạn số lượng quả cầu.
  • Tối đa 4 quả cầu được kích hoạt bất cứ lúc nào. Kích hoạt cái mới sẽ xóa bỏ cái cũ.
  • Kích hoạt cái mới khi đang trong quả cầu sẽ phá hủy cái cũ và cộng vào máu của 2 quả cầu vào một quả cầu mới. thời gian bất khả xâm phạm sẽ được khởi động lại mỗi lần kích hoạt
  • Các Snow Globe tạo bên trong các Snow Globe khác sẽ không tính vào số lượng tối đa, và lượng máu của Snow Globe sẽ được kích hoạt liên tục cho tới khi số máu đạt tới 1,000,000.

ChillingGlobe
Bài viết chính: Chilling Globe

Chilling Globe là một Warframe Augment Mod của Frost làm cho skill Snow Globe có khả năng làm kẻ địch bị đóng băng cứng lại khi đi vào.

Stats

Rank Tỉ lệ đóng băng Thời lượng Capacity tốn Conclave
0 30% 4s 6 C5
1 35% 5s 7 C5
2 40% 6s 8 C8
3 50% 8s 9 C10

 • Maximized Power Strength cùng với Steel FiberArmored Agility thêm vào sẽ tăng tổng lượng máu lên 26386.75 (sử dụng Arcane Squall HelmetArcane Guardian được khuyên dùng, vì chúng tăng lượng máu của Snow Globe hơn nữa).
 • Đặt tại khu vực Cryopod trong các nhiệm vụ def để bảo vệ nó khỏi làn đạn bắn tới
  • Maximized Power Duration sẽ giảm đường kính Global xuống 3.4 mét, cho phép Global bảo vệ Cryopod mà không ngăn cản việc bắn trúng đồng đội
 • Maximized Power Range sẽ tạo ra quả cầu tuyết có thể bao phủ một khu vực rộng, là một thứ lý tưởng để làm chậm một số lượng lớn các đơn vị kẻ địch hoặc boss có thiên hướng cận chến. Tuy nhiên hãy nhớ là chiến lược này có nguy cơ hủy hoại hoặc thậm chí giết người chơi sử dụng vũ khí gây nổ, và nó còn gây khó cho người chơi bên ngoài global tấn công kẻ địch bên trong. Như vậy, sử dụng chiến thuật một cách thận trọng.
 • Khi đồng đội bị bắn hạ, đặt một Snow Globe ở chỗ anh ta/cô ta để bảo vệ khi bạn đang cứu họ.
 • Khi đối mặt với boss với khả năng tấn công tầm xa, đừng đặt Snow Globe chỗ nó. Thay vào đó, đặt ở khu vực của đồng đội để bảo vệ họ khỏi sát thương sắp tới.
 • Hiệu ứng hạt bên trong Global làm sao lãng tầm nhìn của người chơi. Dùng năng lượng màu đen sẽ hoàn toàn loại bỏ hiệu ứng này, để có tầm nhìn tốt hơn khi ở trong Global.
 • Cast lại kĩ năng sau 4 giây khi ở bên trong Snow Globe còn lại sẽ cho phép duy trì sự bất khả xâm phạm của Snow Globe, nó sẽ trở lên khỏe hơn. Thực tế là nó hấp thụ sát thương của kẻ địch thành máu và gia tăng thêm máu cho Globe tiếp theo, miễn là cast bên trong global đầu tiên.
  • Đặc biệt hữu ích trong T4D Defense, khi kẻ địch nhanh chóng đạt được đến một mức độ mà máu cơ bản của Snow Global không còn quan trọng nữa.
 • Kĩ năng Snow Globe để tạm thời đóng băng và đẩy kẻ thù ra xa có thể là một cách hiệu quả để nhanh chóng làm trống một khu vực rộng để cứu đồng đội hoặc loại bỏ việc kẻ địch tấn công vật thể được bảo vệ.
 • Sử dụng Freeze để phát nổ một Snow Global có thể làm được khi đang ở trong Global khác. Nó sẽ không ảnh ưởng đến Global mà bạn đang đứng ở trong. Nếu nhiều Global chồng lên nhau, có thể làm vỡ một quả cầu mà nó nhô ra từ trong quả cầu khác bằng cách nhắm vào phần bên trong quả cầu của bạn.

Maximization Maximization là dạng thử nghiệm xem sự thay đổi giữa các giá trị với lượng mod cao nhất có thể. Để có thể biết được sự khác biệt cuối game.

 • Maximized Power Duration không ảnh hưởng tích cực lên kĩ năng.
  • Giảm đường kính quả cầu xuống 3.4 mét.
 • Maximized Power Efficiency giảm lượng dùng xuống 12.5 năng lượng.
  • Không ảnh hưởng tiêu cực lên kĩ năng.
 • Maximized Power Range Tăng đường kính quả cầu lên 25 mét.
  • Giảm máu cơ bản xuống 2000, giáp nhân lên 2x xuống, và sát thương khi nổ xuống 60.
 • Maximized Power Strength Tăng máu cơ bản lên 15700, giáp nhân lên 15.7x, và sát thương khi nổ lên 471.
  • Tăng lượng dùng lên 77.5 năng lượng.
  • Giảm khiên của Frost xuống 5%.
 • Tối đa Steel Fiber, Armored Agility, and Arcane Aurora Helmet tăng tổng máu lên 9200.
  • Tăng tốc độ chạy nước rút của Frost lên 15%.
  • Giảm máu của Frost xuống 5%.


AvalancheModU15 FrostAvalanche
ENERGY
100
KEY
4
Avalanche
Triệu hồi một vụ lở băng tuyết lập tức đóng băng và làm tiêu tan kẻ địch trong bán kính của nó.
Sức mạnh:25 / 30 / 35 / 40% (giảm giáp)
800 / 1000 / 1200 / 1500 (sát thương ban đầu)
100 / 200 / 300 / 400 (sát thương nổ)
Thời gian:5 / 6 / 7 / 8 s
Khoảng cách:8 / 10 / 12 / 15 m (bán kính đóng băng)
3 / 3.5 / 4 / 4.5 m (bán kính nổ)

 • Frost triệu hồi một cơn lỡ tuyết, làm đóng băng kẻ thù khoảng 5/6/7/8 giây trong phạm vi 8/10/12/15 mét. Kẻ thù có giáp sẽ bị giảm 25/30/35/40% trong khoảng thời gian đóng băng.
  • Lượng giáp giảm ảnh hưởng bởi Power Strength.
  • Lượng giảm giáp chỉ tác dụng lên kẻ bị đóng băng(ví dụ sự giảm giáp không cộng dồn với việc cast nhiều lần)
  • Thời gian tồn tại ảnh hưởng bởi Power Duration.
  • Phạm vi đóng băng ảnh hưởng bởi Power Range.
 • Một khi kích hoạt kẻ thù bị đóng băng trong phạm vi ảnh hưởng thời gian ngắn sẽ nhận 800/1000/1200/1500 Cold b Cold. Kẻ thù đóng băng sẽ bị vỡ tung ra khi chết, gây 100/200/300/400 Cold b Cold sát thương lạnh với 100% cơ hội hiệu ứng trong phạm vi 3/3.5/4/4.5 mét.
  • Toàn bộ sát thương ảnh hưởng bởi Power Strength.
  • Cold b Coldlàm giảm 50% tốc độ di chuyển và tấn công của địch trong 6 giây.
  • Sát thương từ vùng nổ giảm dần theo khoảng cách và vượt qua mọi chướng ngại vật.
  • Phạm vi vụ nổ ảnh hưởng bởi Power Range.
 • Bắn Freeze lên kẻ thù bị dính Avalanche sẽ tang lượng giảm giáp và thời gian đóng băng. Hiệu ứng sẽ hết tác dụng khi Freeze kết thúc hay lượng máu của Freeze đạt tới giới hạn.
  • Avalanche không thể kích hoạt trên không.
  • Có thể cast lại lên kẻ địch đã bị đóng băng nhiều lần
  • Thời gian cast là ~2.4 giây và thời gian hoãn là ~0.75 giây.

 • Để đạt 100% giảm giáp với Avalanche rank 3, yêu cầu đạt đến 250% Power Strength. Tăng Power Strength vượt qua số % này sẽ không nhận thêm lợi ích từ việc giảm giáp nữa.
 • Avalanche có thể được sử dụng bất động một nhóm lớn kẻ địch, ngay cả khi không giết được chúng nhưng nó làm giảm giáp của chúng, cho phép người chơi kết thúc bất kì kẻ sống sót nào.

Maximization Maximization là dạng thử nghiệm xem sự thay đổi giữa các giá trị với lượng mod cao nhất có thể. Để có thể biết được sự khác biệt cuối game.

 • Maximized Power Duration tăng thời gian lên 22.56 giây.
  • Giảm bán kinh đóng băng xuống 5.1 mét bán kính nổ là 1.53 mét.
 • Maximized Power Efficiency giảm lượng dùng xuống 25 năng lượng.
  • Giảm thời gian xuống 3.2 giây.
 • Maximized Power Range tăng bán kính đóng băng 37.5 mét và bán kính nổ 11.25 mét.
  • Giảm sự giảm giáp xuống 16%, sat thương ban đầu xuống 600, và sát thương nổ 160.
 • Maximized Power Strength tăng sự giảm giáp lên 100%, sát thương ban đầu 4710, và sát thương nổ 1256.
  • Tăng lượng dùng 155 năng lượng.
  • Giảm thời gian 5.8 giây.
  • Giảm khiên của Frost xuống 5%.

 • Không sử dụng vũ khi cận chiến được sau khi kích hoạt.
 • Có thể giết và ragdoll Stalker.


 • Strength Mods

  IntensifyModU145

  Duration Mods

  ContinuityModU145

  Range Mods

  StretchModU145

  FrostFreeze FrostFreeze
  FrostIceWave FrostIceWave
  FrostSnowGlobe FrostSnowGlobe
  FrostAvalanche FrostAvalanche FrostAvalanche


  Ad blocker interference detected!


  Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

  Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

  Vòng quanh Wikia

  Wikia ngẫu nhiên