FANDOM


FreezeModU15.jpeg FrostFreeze.png
ENERGY
25
KEY
1
Freeze
Phóng ra một luồng băng giá, đóng băng kẻ thù.
Sức mạnh:150 / 225 / 275 / 350 (sát thương trực tiếp )
50 / 100 / 125 / 150 (sát thương lan)
Thời gian:5 / 7 / 12 / 15 s (Thời gian băng hóa)
6 / 8 / 10 / 12 s (Thời gian vũng băng tồn tại)
Khoảng cách:∞ (tầm sử dụng)

 • Frost phóng một quả bóng tuyết gây 150/225/275/350 sát thương Cold b.png Cold khi va chạm và 50/100/125/150 sát thương Cold b.png Cold với 100% gây hiệu ứng băng hóa trong phạm vi nhỏ. Kẻ thù dính đòn trực tiếp sẽ bị băng hóa trong khoảng thời gian 5/7/12/15 giây. Nếu viên đạn bắn vào bề mặt, một vũng băng được tạo ra, đóng băng và làm chậm kẻ thù bước vào trong khoảng 6/8/10/12 giây.
  • Sát thương ảnh hưởng bởi Power Strength và tùy vào vị trí gây trí mạng.
  • Hiệu ứng Cold b.png Coldlàm giảm 50% tốc độ di chuyển và tấn công của địch trong 6 giây. Riêng vũng băng làm giảm 75% tốc độ di chuyển và tấn công của địch cho tới khi vũng băng biến mất.
  • Thời gian tồn tại ảnh hưởng bởi Power Duration.
  • Thời gian băng hóa sẽ hết sớm nếu kẻ địch đầu tiên mất 50% số máu hiện tại suốt khoảng thời gian bị đóng băng.
 • Khi bị đóng băng, kẻ thù không thể hồi phục khiên năng lượng.
 • Kích hoạt Freeze trên bề mặt ngoài của Snow Globe sẽ phá hủy Snow Globe, tạo nên một vụ nổ băng, sát thương và đánh gục kẻ thù trong vùng.
 • Freeze là kỹ năng dùng một tay one-handed action, người chơi có thể dùng Freeze và các hoạt động khác mà không bị cắt ngang.
 • Có thể kích hoạt lien tục và nhiều lần để tái khởi động thời gian đóng băng.
 • Thời gian giữa mỗi lần sử dụng là ~0.6 giây.

FreezeForce2b.png

Freeze Force là một Warframe Augment Mod dùng cho Frost, khi trang bị dùng skill Freeze lên đồng đội sẽ có hiệu ứng buff một lượng Cold b.png Cold damage cho mọi đòn tất công của họ.

Thông số

Rank Sát thương Cold Thời lượng Hao tốn Conclave
0 50% 28s 6 C5
1 65% 32s 7 C5
2 80% 36s 8 C8
3 100% 40s 9 C10

 • Có thể sử dụng để đóng băng Heavy Unit như Bombard hay Heavy Gunner để giảm độ cơ động của chúng cũng như cứu sống đồng đội.

Maximization là dạng thử nghiệm xem sự thay đổi giữa các giá trị với lượng mod cao nhất có thể. Để có thể biết được sự khác biệt cuối game.

 • Maximized Power Duration tăng thời gian băng hóa lên 42.3 giây và thời gian vũng băng tồn tại lên 33.84 giây.
  • Không có ảnh hưởng phụ lên kỹ năng này.
 • Maximized Power Efficiency giảm năng lượng sử dụng mỗi lần xuống 6.25 năng lượng.
  • Giảm thời gian đóng băng xuống 6 giây và thời gian vũng băng tồn tại xuống 4.8 seconds.
 • Maximized Power Range không ảnh hưởng tới kỹ năng.
  • Giảm sát thương trực tiếp xuống 140 và sát thương lan xuống 60.
 • Maximized Power Strength tăng sát thương trực tiếp lên 1099 và sát thương lan lên 471.
  • Tăng năng lượng sử dụng mỗi lần lên 38.75 năng lượng.
  • Giảm thời gian băng hóa xuống 10.875 giây và thời gian vũng băng tồn tại xuống 8.7 giây.
  • Giảm khiên của Frost xuống 5%.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên