FANDOM


Lens

FocusLens1Rank sq

Focus Lens

Kỹ năng Focus có thể nâng cấp thông qua việc sử dụng FocusLensFocus bFocus Points, những điểm này nhận được khi sử dụngFocus Lens, một vật phẩm đặc biệt chuyển đổi 1.25% Affinity nhận được thành FocusLensFocus bFocus Points. Focus Lens chỉ có thể lắp đặt trên Warframe, Vũ khí, Archwing và vũ khí Archwing khi chúng đã đạt Rank 30. Chỉ có những điểm kinh nghiệm thừa ra sau rank 30 mới được tính vào Focus Point; nếu một trang bị đã được lắp Focus lens mà polarized (nôm na là sử dụng Forma Forma), trang bị đó sẽ không cung cập thêm điểm Focus cho tới khi nó đạt lại tới Rank 30. Một trang bị chỉ có thể lắp một Focus Lens, nên khi người chơi thay thế Lens cũ bằng một cái mới thì cái cũ sẽ biến mất.

Hiện nay thì Focus Lens chỉ có thể nhận được thông qua việc hoàn thành nhiệm vụ Sortie, Lens có thể trao đổi giữa những người chơi. Ngoài ra còn Greater Lens (Lens lớn hơn) có thể chế tạo bằng blueprint hoặc mua bằng Platinumtrong market.

Loại Lens bạn sử dụng sẽ phản ảnh lại loại Focus bạn nhận được, Ví dụ, bạn sử dụng FocusLensNaramon bNaramon Lens vào Warframe thì khi sử dụng Warframe đó bạn sẽ nhận được SealNaramonTree bNaramon Focus. Affinity nhận được trên một trang bị có gắn Lens ở Rank 30 sẽ tính vào Focus, và tương tự với điểm kinh nghiệm thưởng khi giết lén. Vũ khí có trang bị Lens nhận Focus bằng cách giết quái trực tiếp bằng món đó và nhận thêm từ đồng đội. Warframe có gắn Lens cũng hoạt động tương tự, tuy nhiên khi sử dụng kỹ năng của Warframe thì 100% điểm Affinity sẽ được hấp thu bởi Warframe; Trong khi sử dụng vũ khí thì sẽ bị chia 50-50 cho Warframe và Weapon. Thêm vào đó, Focus Lens trên vũ khí cũng tự động chia 50-50 cho dù Warframe có gắn Lens hay không. Đa số cách hoạt động của việc chia điểm Focus sẽ giống với Affinity hoàn toàn không khác gì, bạn có thể đọc để hiểu thêm.


Xem danh sách tỷ lệ chuyển đổi Focus dựa trên loại quái giết và Lens được lắp
Lens trên Warframe Lens trên Vũ khí Giết bằng kỹ năng Warframe Giết bằng Vũ khí Đồng đội giết quái
(100% Warframe, 0% Vũ khí) (50% Warframe, 50% Vũ khí) (25% Warframe, 75% Vũ khí)[1]
Không lắp Lens Không lắp Lens 0% 0% 0%
Không lắp Lens FocusLens1Rank sqRegular 0% + 0%
0%
0% + 0.625%
0.625%
0% + 0.9375%
0.9375%
Không lắp Lens FocusLens2Rank sqGreater 0% + 0%
0%
0% + 0.875%
0.875%
0% + 1.3125%
1.3125%
FocusLens1Rank sqRegular Không lắp Lens 1.25% + 0%
1.25%
0.625% + 0%
0.625%
0.3125% + 0%
0.3125%
FocusLens1Rank sqRegular FocusLens1Rank sqRegular 1.25% + 0%
1.25%
0.625% + 0.625%
1.25%
0.3125% + 0.9375%
1.25%
FocusLens1Rank sqRegular FocusLens2Rank sqGreater 1.25% + 0%
1.25%
0.625% + 0.875%
1.5%
0.3125% + 1.3125%
1.625%
FocusLens2Rank sqGreater Không lắp Lens 1.75% + 0%
1.75%
0.875% + 0%
0.875%
0.4375% + 0%
0.4375%
FocusLens2Rank sqGreater FocusLens1Rank sqRegular 1.75% + 0%
1.75%
0.875% + 0.625%
1.5%
0.4375% + 0.9375%
1.375%
FocusLens2Rank sqGreater FocusLens2Rank sqGreater 1.75% + 0%
1.75%
0.875% + 0.875%
1.75%
0.4375% + 1.3125%
1.75%
  1. Assuming only one weapon equipped for simplicity. Total focus is the same if all weapons have lenses. If some weapons have no lens or a mix of greater and lesser weapon lenses is used an intermediate amount of focus will be earned.

Affinity nhận được bằng những vũ khí khác, affinity nhận được bởi việc đồng đội giết quái, và affinity thưởng từ việc hoàn thành nhiệm vụ sẽ không được chuyển vô Focus. Việc giết quái bằng Augment của vũ khí đổi từ Syndicate được tính giống như Warframe thay vì vũ khí bình thường và chuyển sang Focus của Warframe. Sau Update 18.4.10, điểm Focus bị giới hạn bởi 100,000 điểm mỗi ngày. Reset tại 00:00 UTC.

Sau khi nhận được thì Focus có thể sử dụng tại bảng thông tin trong Orbiter. Focus có thể sử dụng để mở trường phái mới, nâng cấp kỹ năng mới trong trường phái đã mở được.

FocusLens2Rank sq

Greater Lens

Greater Lens chuyển 1.75% điểm Affinity, hơn Lens thường 40%. Blueprint của nó có thể mua được trong mục Components trong Market cho bất cứ người chơi đã hoàn thành The Second Dream. Ngoài ra bạn có thể mua với giá 40‍ Platinum64. Tuy nhiên thì Greater Lens không thể trao đổi qua hệ thống Trade.

Khu chế tác: Yêu cầu
Credits64
25.000
Forma64
1
ArgonCrystal64
1
OrokinCell64
1
FocusLens1Rank sq
4
Thời gian: 24 hrs
Rush: Platinum64 10
Giá MarketIcon Market: Platinum6440 Giá Blueprint2 Blueprint: Credits64200.000

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên