FANDOM


Edit

SealVazarinWave b.png
Mending Tides
Phóng thích 5 / 6 / 8 / 10 dòng năng lượng phục hồi trong 10 / 12 / 16 / 20 giây, mỗi dòng năng lượng tăng 250 máu cho đồng đội ở bán kính 10 mét.
FocusLensFocus b.png50,000 to unlock

FocusLensFocus b.png75,000 / 112,500 / 150,000
FocusPool.png 1 / 2 / 3 / 4

 • Thời gian hồi chiêu cơ bản là 180 giây. Mỗi kỹ năng được chọn và dùng sẽ tăng thời gian hồi chiêu thêm 45 giây.
 • Có thể dùng cho Specters, Rescue, và cryopods ,excavators.
Community notes  

FocusIcon94 b.png
FocusNodeRing b.png
Mending Tides Mastery
Giảm thời gian hồi chiêu của Mending Tides đi 15 / 30 / 45 / 60 giây.
FocusLensFocus b.png120,000 to unlock

FocusLensFocus b.png75,000 / 112,500 / 150,000
FocusPool.png 1 / 2 / 3 / 4

FocusIcon03 b.png
FocusNodeHex b.png
Passive
New Moon
Mending Tides cho khả năng hồi sinh đồng đội ngay lập tức, 1 / 2 / 3 / 4 lần sử dụng cho đến hết nhiệm vụ.
FocusLensFocus b.png25,000 to unlock

FocusLensFocus b.png75,000 / 112,500 / 150,000
FocusPool.png 1 / 2 / 3 / 4

 • Khi dùng Mending Tides , số lần hồi sinh đồng đội nhanh dựa theo số cấp của kỹ năng này.
 • Nếu sử dụng lại khi chưa hết lần hồi sinh thì sẽ được cộng dồn tối đa bằng số rank của người chơi.
 • Cho phép đồng đội sử dụng kỹ năng bị động này và dùng chung điểm cộng dồn trên
Community notes  

FocusIcon108 b.png
FocusNodeHex b.png
Passive
Disciplined Approach
Mending Tides tăng khoảng cách nhận được Affinity được chia đều giữa người chơi thêm 10 / 12 / 15 / 17 mét cho đến hết trận.
FocusLensFocus b.png50,000 to unlock

FocusLensFocus b.png150,000 / 225,000 / 300,000
FocusPool.png 1 / 3 / 5 / 7

FocusIcon11 b.png
FocusNodeHex b.png
Passive
Retaliation
Mending Tides trả lại 2.5% / 5% / 7.5% / 10% damage cho địch khi bị tấn công cho đến hết trận.
FocusLensFocus b.png80,000 to unlock

FocusLensFocus b.png225,000 / 337,500 / 450,000
FocusPool.png 1 / 4 / 7 / 10

FocusIcon115 b.png
FocusNodeRing b.png
Mending Shower
Tăng khoảng cách của Mending Tides lên 12 / 14 / 15 / 18 mét, nhưng giảm chất lượng hồi máu xuống 175 / 180 / 200 / 225 mỗi lần.
FocusLensFocus b.png25,000 to unlock

FocusLensFocus b.png75,000 / 112,500 / 150,000
FocusPool.png 1 / 2 / 3 / 4

 • Không ảnh hưởng Strengthen Defenses hoặc Commanding Words.
Community notes  

FocusIcon117 b.png
FocusNodeRing b.png
Polluted Waters
Kỹ năng Mending Tides khi dùng sẽ hồi sinh người chơi khác ngay lập tức, nhưng có 95% / 75% / 50% / 25% cơ hội bị nhiễm trạng thái Viral và Magnetic trong 2 / 1.8 / 1.75 / 1.5 giây.
FocusLensFocus b.png80,000 to unlock

FocusLensFocus b.png225,000 / 337,500 / 450,000
FocusPool.png 1 / 4 / 7 / 10

FocusIcon111 b.png
FocusNodeRing b.png
Protection Ward
Mending Tides sau khi dùng sẽ tạo 1 lớp khiên bảo vệ trong5 / 7 / 8 / 10 giây.
FocusLensFocus b.png25,000 to unlock

FocusLensFocus b.png75,000 / 112,500 / 150,000
FocusPool.png 1 / 2 / 3 / 4

 • Độ rộng vòng bảo vệ bằng 3 mét.
 • Giống như kỹ năng Turbulence của Zephyr, phá hủy đạn khi chúng vào trong vòn bảo vệ. Sẽ không thể bảo vệ trước các đòn cận chiến, sát thương do đánh lan hoặc các vật tác động tự nhiên(Laze trong Void).
Community notes  

FocusIcon11 b.png
FocusNodeRing b.png
Commanding Words
Mending Tides tạo 1 vòng hào quang trong 5 / 8 / 10 / 12 giây khiến kẻ địch bị choáng khi đi qua.
FocusLensFocus b.png50,000 to unlock

FocusLensFocus b.png150,000 / 225,000 / 300,000
FocusPool.png 1 / 3 / 5 / 7

 • Kỹ năng có bán kính 6 mét.
Community notes  

FocusIcon118 b.png
FocusNodeRing b.png
Strengthen Defenses
Mending Tides sẽ hồi lại 100 / 150 / 200 / 250 shields.
FocusLensFocus b.png50,000 to unlock

FocusLensFocus b.png150,000 / 225,000 / 300,000
FocusPool.png 1 / 3 / 5 / 7

 • Shields hồi lại cùng với health
 • Sẽ nhận được thêm Shield ngay cả khi đã đầy (OverShield).
 • Có thể hồi shield cho Specters và đồ vật nhiệm vụ, nhưng không thể đạt Overshield
 • Kubrows sẽ nhận thêm shield dựa vào mod Link Shields của người chơi.
Community notes  

FocusIcon112 b.png
FocusNodeRing b.png
Guardian Presence
Mending Tides tạo tấm khiên hậu thuẫn cho đồng đội trong khoảng 5 / 7 / 8 / 10 giây.
FocusLensFocus b.png80,000 to unlock

FocusLensFocus b.png225,000 / 337,500 / 450,000
FocusPool.png 1 / 4 / 7 / 10

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên