FANDOM


Edit

SealVazarinWave b
Mending Tides
Phóng thích 5 / 6 / 8 / 10 dòng năng lượng phục hồi trong 10 / 12 / 16 / 20 giây, mỗi dòng năng lượng tăng 250 máu cho đồng đội ở bán kính 10 mét.
FocusLensFocus b50,000 to unlock

FocusLensFocus b75,000 / 112,500 / 150,000
FocusPool 1 / 2 / 3 / 4

 • Thời gian hồi chiêu cơ bản là 180 giây. Mỗi kỹ năng được chọn và dùng sẽ tăng thời gian hồi chiêu thêm 45 giây.
 • Có thể dùng cho Specters, Rescue, và cryopods ,excavators.
Community notes  

FocusIcon94 b
FocusNodeRing b
Mending Tides Mastery
Giảm thời gian hồi chiêu của Mending Tides đi 15 / 30 / 45 / 60 giây.
FocusLensFocus b120,000 to unlock

FocusLensFocus b75,000 / 112,500 / 150,000
FocusPool 1 / 2 / 3 / 4

FocusIcon03 b
FocusNodeHex b
Passive
New Moon
Mending Tides cho khả năng hồi sinh đồng đội ngay lập tức, 1 / 2 / 3 / 4 lần sử dụng cho đến hết nhiệm vụ.
FocusLensFocus b25,000 to unlock

FocusLensFocus b75,000 / 112,500 / 150,000
FocusPool 1 / 2 / 3 / 4

 • Khi dùng Mending Tides , số lần hồi sinh đồng đội nhanh dựa theo số cấp của kỹ năng này.
 • Nếu sử dụng lại khi chưa hết lần hồi sinh thì sẽ được cộng dồn tối đa bằng số rank của người chơi.
 • Cho phép đồng đội sử dụng kỹ năng bị động này và dùng chung điểm cộng dồn trên
Community notes  

FocusIcon108 b
FocusNodeHex b
Passive
Disciplined Approach
Mending Tides tăng khoảng cách nhận được Affinity được chia đều giữa người chơi thêm 10 / 12 / 15 / 17 mét cho đến hết trận.
FocusLensFocus b50,000 to unlock

FocusLensFocus b150,000 / 225,000 / 300,000
FocusPool 1 / 3 / 5 / 7

FocusIcon11 b
FocusNodeHex b
Passive
Retaliation
Mending Tides trả lại 2.5% / 5% / 7.5% / 10% damage cho địch khi bị tấn công cho đến hết trận.
FocusLensFocus b80,000 to unlock

FocusLensFocus b225,000 / 337,500 / 450,000
FocusPool 1 / 4 / 7 / 10

FocusIcon115 b
FocusNodeRing b
Mending Shower
Tăng khoảng cách của Mending Tides lên 12 / 14 / 15 / 18 mét, nhưng giảm chất lượng hồi máu xuống 175 / 180 / 200 / 225 mỗi lần.
FocusLensFocus b25,000 to unlock

FocusLensFocus b75,000 / 112,500 / 150,000
FocusPool 1 / 2 / 3 / 4

 • Không ảnh hưởng Strengthen Defenses hoặc Commanding Words.
Community notes  

FocusIcon117 b
FocusNodeRing b
Polluted Waters
Kỹ năng Mending Tides khi dùng sẽ hồi sinh người chơi khác ngay lập tức, nhưng có 95% / 75% / 50% / 25% cơ hội bị nhiễm trạng thái Viral và Magnetic trong 2 / 1.8 / 1.75 / 1.5 giây.
FocusLensFocus b80,000 to unlock

FocusLensFocus b225,000 / 337,500 / 450,000
FocusPool 1 / 4 / 7 / 10

FocusIcon111 b
FocusNodeRing b
Protection Ward
Mending Tides sau khi dùng sẽ tạo 1 lớp khiên bảo vệ trong5 / 7 / 8 / 10 giây.
FocusLensFocus b25,000 to unlock

FocusLensFocus b75,000 / 112,500 / 150,000
FocusPool 1 / 2 / 3 / 4

 • Độ rộng vòng bảo vệ bằng 3 mét.
 • Giống như kỹ năng Turbulence của Zephyr, phá hủy đạn khi chúng vào trong vòn bảo vệ. Sẽ không thể bảo vệ trước các đòn cận chiến, sát thương do đánh lan hoặc các vật tác động tự nhiên(Laze trong Void).
Community notes  

FocusIcon11 b
FocusNodeRing b
Commanding Words
Mending Tides tạo 1 vòng hào quang trong 5 / 8 / 10 / 12 giây khiến kẻ địch bị choáng khi đi qua.
FocusLensFocus b50,000 to unlock

FocusLensFocus b150,000 / 225,000 / 300,000
FocusPool 1 / 3 / 5 / 7

 • Kỹ năng có bán kính 6 mét.
Community notes  

FocusIcon118 b
FocusNodeRing b
Strengthen Defenses
Mending Tides sẽ hồi lại 100 / 150 / 200 / 250 shields.
FocusLensFocus b50,000 to unlock

FocusLensFocus b150,000 / 225,000 / 300,000
FocusPool 1 / 3 / 5 / 7

 • Shields hồi lại cùng với health
 • Sẽ nhận được thêm Shield ngay cả khi đã đầy (OverShield).
 • Có thể hồi shield cho Specters và đồ vật nhiệm vụ, nhưng không thể đạt Overshield
 • Kubrows sẽ nhận thêm shield dựa vào mod Link Shields của người chơi.
Community notes  

FocusIcon112 b
FocusNodeRing b
Guardian Presence
Mending Tides tạo tấm khiên hậu thuẫn cho đồng đội trong khoảng 5 / 7 / 8 / 10 giây.
FocusLensFocus b80,000 to unlock

FocusLensFocus b225,000 / 337,500 / 450,000
FocusPool 1 / 4 / 7 / 10

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.