FANDOM


Edit

SealNaramonTree b.png
Mind Spike
Phóng thích 5 / 6 / 8 / 10 lần sức mạnh tâm linh trong khoảng 10 / 12 / 16 / 20 giây và gây nên hiệu ứng Confusion(Hỗn Loạn) với những kẻ địch trong khoảng20 mét, góc 20 độ trước mặt.
FocusLensFocus b.png50,000 to unlock

FocusLensFocus b.png75,000 / 112,500 / 150,000
FocusPool.png 1 / 2 / 3 / 4

  • Hồi chiêu cơ bản là 180 giây. Mỗi kỹ năng của bảng này được thêm vào sẽ tăng thời gian hồi chiêu thêm 45 giây.
  • Những kẻ địch ở trong lồng của Nullifier không bị ảnh hưởng, tuy nhiên khi bị dính sẽ không mất đi khi địch di chuyển vào trong lồng. Kẻ địch sẽ hung hãn tấn công nhiều hơn
Community notes  

FocusIcon85 b.png
FocusNodeRing b.png
Mind Spike Mastery
Giảm thời gian hồi chiêu của Mind Spike đi 15 / 30 / 45 / 60 giây.
FocusLensFocus b.png50,000 to unlock

FocusLensFocus b.png75,000 / 112,500 / 150,000
FocusPool.png 1 / 2 / 3 / 4

FocusIcon41 b.png
FocusNodeRing b.png
Mind Blast
Giảm khoảng cách của chiêu Mind Spike xuống 10 / 15 / 17 / 18 mét, nhưng góc lan tỏa sẽ to hơn tới 25 / 30 / 35 / 45 độ.
FocusLensFocus b.png25,000 to unlock

FocusLensFocus b.png75,000 / 112,500 / 150,000
FocusPool.png 1 / 2 / 3 / 4

FocusIcon51 b.png
FocusNodeRing b.png
Traumatic Redirection
Mind Spike sẽ tạo 3 lần tích điểm Trauma. Vũ khí cận chiến sẽ tiêu thụ Trauma để gây chí mạng. Ngưới chơi sẽ mất 30 / 25 / 20 / 15 mỗi giây khi còn điểm Trauma.
FocusLensFocus b.png80,000 to unlock

FocusLensFocus b.png225,000 / 337,500 / 450,000
FocusPool.png 1 / 4 / 7 / 10

  • Khi lộn nhào hoặc dùng Finisher attack sẽ bỏ qua sát thương ngay lúc đó.
  • Kỹ năng này có thể đi kèm với 1 số Arcane Enhancements, tuy nhiên sẽ không ảnh hưởng tới mod Rage.
Community notes  

FocusIcon40 b.png
FocusNodeRing b.png
Tactical Strike
Mind Spike cho đồng đội thêm 10% / 15% / 20% / 25% chí mạng với vũ khí cận chiến trong 20 giây.
FocusLensFocus b.png25,000 to unlock

FocusLensFocus b.png75,000 / 112,500 / 150,000
FocusPool.png 1 / 2 / 3 / 4

FocusIcon45 b.png
FocusNodeRing b.png
Reveal Weakness
Mind Spike khiến cho địch thủ nhận damage Finishers, và tăng Finisher damage lên thêm 15% / 20% / 25% / 35%.
FocusLensFocus b.png25,000 to unlock

FocusLensFocus b.png75,000 / 112,500 / 150,000
FocusPool.png 1 / 2 / 3 / 4

FocusIcon48 b.png
FocusNodeRing b.png
Sundering Blast
Mind Spike có 25% / 30% / 50% / 75% cơ hội làm kẻ địch mất vũ khí.
FocusLensFocus b.png80,000 to unlock

FocusLensFocus b.png225,000 / 337,500 / 450,000
FocusPool.png 1 / 4 / 7 / 10

FocusIcon43 b.png
FocusNodeRing b.png
Cloaking Aura
Mind Spike khiến cho đồng đội tàng hình trong 5 / 6 / 8 / 10 giây.
FocusLensFocus b.png50,000 to unlock

FocusLensFocus b.png150,000 / 225,000 / 300,000
FocusPool.png 1 / 3 / 5 / 7

FocusIcon56 b.png
FocusNodeHex b.png
Passive
Strategic Execution
Mind Spike làm tăng 10% / 15% / 20% / 25% affinity thêm từ việc giết địch bằng cận chiến cho đến hết trận.
FocusLensFocus b.png25,000 to unlock

FocusLensFocus b.png75,000 / 112,500 / 150,000
FocusPool.png 1 / 2 / 3 / 4

  • Chỉ có tác dụng khi giết bằng cận chiến, bao gồm cả điểm Focus
Community notes  

FocusIcon54 b.png
FocusNodeHex b.png
Passive
Deadly Intent
Mind Spike tăng 15% / 20% / 25% / 30% tỉ lệ chí mạng cho bản thân cho đến hết trận.
FocusLensFocus b.png50,000 to unlock

FocusLensFocus b.png150,000 / 225,000 / 300,000
FocusPool.png 1 / 3 / 5 / 7

  • Ảnh hưởng đến những kỹ năng Warframe mà tương thích với tỉ lệ chí mạng như Exalted Blade, Hysteria, và Primal Fury.
  • Tỉ lệ chí mạng = Chí mạng cận chiến × (1 + Mod có chí mạng) × (1 + Deadly Intent)
Community notes  

FocusIcon49 b.png
FocusNodeHex b.png
Passive
Shadow Step
Mind Spike cho phép tàng hinh trong 5 / 6 / 8 / 10 giây khi gây ra sát thương chí mạng bằng cận chiến cho đến hết trận.
FocusLensFocus b.png25,000 to unlock

FocusLensFocus b.png75,000 / 112,500 / 150,000
FocusPool.png 1 / 2 / 3 / 4

  • Tàng hình của Shadow Step trùng với các kỹ năng tàng hình và hỗ trợ tàng hình khác. Shadow Step sẽ song hành nếu có một kỹ năng y hệt và không bị mất đi khi các kỹ năng tàng hình trước hết hạn hoặc tắt đi
  • Shadow Step không bị mất khi vào lồng của Nullifier, bao gồm cả kỹ năng của Stalker.
  • Kiếm khí của Exalted Blade khi chí mạng cũng sẽ được tàng hình .
Community notes  

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên