FANDOM


Edit

SealMaduraiCloud b
Phoenix Gaze
Giải phóng 1 nguồn laze rộng 20 mét gây ra 10,000 sát thương/giây trong khoảng 10 / 12 / 15 / 20 giây nếu bị bắn trúng.
FocusLensFocus b25,000 to unlock

FocusLensFocus b75,000 / 112,500 / 150,000
FocusPool 1 / 2 / 3 / 4

  • Thời gian hồi chiêu ban đầu là 180 giây. Cứ mỗi kỹ năng được kích hoạt trong bảng sẽ tăng thêm 45 giây.
  • Gây Heat b Fire damage và gây sát thương lan khi kẻ địch bị chết do kỹ năng .
  • Tia laze có thể được tăng thêm damage nhờ Electric Shield và Augments ví dụ như Smite InfusionFireball Frenzy.
  • Kỹ năng sẽ không gây động tĩnh.
  • Không thể gây sát thương trong lồng của Nullifier.
Community notes  

FocusIcon90 b
FocusNodeRing b
Phoenix Gaze Mastery
Giảm thời gian hồi chiêu của Phoenix Gaze khoảng 15 / 30 / 45 / 60 giây.
FocusLensFocus b25,000 to unlock

FocusLensFocus b75,000 / 112,500 / 150,000
FocusPool 1 / 2 / 3 / 4

FocusIcon136 b
FocusNodeRing b
Blazing Fury
Phoenix Gaze khi được kích hoạt sẽ tăng thêm tất cả damage dạng Slash b.svg Slash bằng 10% / 20% / 25% / 30% cho đến hết trận.
FocusLensFocus b25,000 to unlock

FocusLensFocus b75,000 / 112,500 / 150,000
FocusPool 1 / 2 / 3 / 4

FocusIcon126 b
FocusNodeRing b
Searing Wrath
Phoenix Gaze tăng thêm damage loại Puncture b Puncture bằng 10% / 20% / 25% / 30% cho đến hết trận.
FocusLensFocus b25,000 to unlock

FocusLensFocus b75,000 / 112,500 / 150,000
FocusPool 1 / 2 / 3 / 4

FocusIcon122 b
FocusNodeRing b
Burning Rage
Phoenix Gaze tăng thêm damage loại Impact b.svg Impact bằng 10% / 20% / 25% / 30% cho đến hết trận.
FocusLensFocus b25,000 to unlock

FocusLensFocus b75,000 / 112,500 / 150,000
FocusPool 1 / 2 / 3 / 4

FocusIcon09 b
FocusNodeRing b
Phoenix Flash
Giảm tầm xa của chiêu Phoenix Gaze xuống 10 / 15 / 17 / 18(?) mét, nhưng tốc độ di chuyển sẽ tăng khoảng 10% / 20% / 25% / ?% trong thời gian thi triển.
FocusLensFocus b25,000 to unlock

FocusLensFocus b75,000 / 112,500 / 150,000
FocusPool 1 / 2 / 3 / 4

FocusIcon07 b
FocusNodeRing b
Rising Ashes
Phoenix Gaze sẽ gây 1000 damage over 10 / 12 / ? / ? mét ngay sau khi kết thúc. 100% / 95% / ?% / ?% năng lượng sẽ mất khi người chơi ở trong khoảng cách ảnh hưởng của kỹ năng đó .
FocusLensFocus b25,000 to unlock

FocusLensFocus b75,000 / 112,500 / 150,000
FocusPool 1 / 2 / 3 / 4

FocusIcon123 b
FocusNodeRing b
Chimera Breath
Phoenix Gaze tách thành 3 tia gây 15% / 20% / 25% / 35% damage của 1 tia ban đầu (1,500 / 2,000 / 2,500 / 3,500 damage/giây).
FocusLensFocus b25,000 to unlock

FocusLensFocus b75,000 / 112,500 / 150,000
FocusPool 1 / 2 / 3 / 4

FocusIcon105 b
FocusNodeRing b
Hades Touch
Những kẻ địch dính đòn sẽ bị 5% / 10% / 15% / 25% thiêu đốt ngay sau đó.
FocusLensFocus b25,000 to unlock

FocusLensFocus b75,000 / 112,500 / 150,000
FocusPool 1 / 2 / 3 / 4

FocusIcon102 b
FocusNodeRing b
Meteorite
Thiên thạch sẽ tấn công những kẻ địch xung quanh bị dính kỹ năng Phoenix Gaze, trong khoảng 2 / 2.5 / 3 / 5 mét.
FocusLensFocus b25,000 to unlock

FocusLensFocus b75,000 / 112,500 / 150,000
FocusPool 1 / 2 / 3 / 4

FocusIcon103 b
FocusNodeRing b
Dragon Fire
Một vệt lửa để lại phía sau khi di chuyển với Phoenix Gaze, gây thiêu đốt 4000 / 4400 / 5000 / 5600 damage/giây trong khoảng 6 giây.
FocusLensFocus b25,000 to unlock

FocusLensFocus b75,000 / 112,500 / 150,000
FocusPool 1 / 2 / 3 / 4

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên