FANDOM


FighterEscort FighterEscortIcon
ENERGY
100
KEY
4
Fighter Escort
Tạo ra mấy con lính giúp đỡ Warframe, chúng sẽ phát nổ khi bị giết.
Sức mạnh:2 / 4 / 6 / 8 (lính)
1000 / 1500 / 2000 / 2500 (phát nổ)
Thời gian:15 / 20 / 25 / 30 giây
Khoảng cách:60 / 100 / 120 / 160 m (bán kính nổ)
80 m (khoảng cách bắn)

 • Itzal tạo ra 2 / 4 / 6 / 8 Locust Drones tấn công kẻ thù trong phạm vi 80 meters bằng súng laser gây ra Electricity b Electricity damage. Drones sẽ biến mất sau 15 / 20 / 25 / 30 giây. Nếu nó bị giết bởi kẻ thù sẽ phát nổ và gây ra 1000 / 1500 / 2000 / 2500 Blast b Blast damage trong phạm vi 60 / 100 / 120 / 160 meters.
  • Power Strength làm tăng số lượng lính, laser damage (cần xác thực) và sát thương khi phát nổ.
  • Vụ nổ không thể xuyên qua các vật thể và sức mạnh sẽ giảm khi khoảng cách càng xa.
  • Power Duration ảnh hưởng đến thời gian tồn tại của chúng.
  • Power Range ảnh hưởng đến bán kính nổ.
  • Lính cần phải thấy được kẻ thù nếu chúng muốn bắn.
 • Lính sẽ không được di chuyển khi sử dụng kỹ năng Blink, sẽ không bắn kẻ thù khi sử dụng Penumbra và sẽ không tấn công trong lúc phóng nhanh.
 • Không thể recast khi đang sử dụng.

 • Lính có tác dụng hút đạn của kẻ thù thay cho chủ nhân.
 • Khó có thể giết các quái level cao ngay tức khắc nhưng khá hữu dụng khi đi level thấp.

Maximization là một cơ cấu chủ yếu của game: Nhờ vào những cách kết hợp mod khác nhau sẽ cho ra một chỉ số tối đa của kỹ năng. Để tìm hiểu thêm thì nhấn vào từng mục:

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên