FANDOM


Ferrite Armor (Giáp sắt thép) giảm sát thương 1 số loại gây ra cho mục tiêu mặc nó. Có thể nhận ra bằng cách nhìn vào thanh hiển thị máu màu vàng của địch , tuy không cộng giáp vào máu nhưng mỗi phát bắn sẽ giảm sát thương tùy vào từng loại .

Loại giáp này sẽ thêm các chỉ số như điểm yếu và điểm mạnh chồng vào các loại khác

Đặc điểm

-Điểm yếu :

-Kháng :

Những mục tiêu thuộc loại này

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên