FANDOM


Fast Deflection tăng tỷ lệ hồi Shield của Warframe. Không tác dụng lên delay khi hồi.

Chỉ số

Rank Effect Cost Conclave
0 +15% 4 C5
1 +30% 5 C5
2 +45% 6 C6
3 +60% 7 C8
4 +75% 8 C9
5 +90% 9 C10

Notes

  • Có thể cộng dồn với Fortitude tổng lượng tỷ lệ tăng hồi khiên là +170% với 20% cơ hội kháng hiệu ứng đánh ngã.
  • Fast Deflection lý tưởng cho Frame có lượng máu thấp và tỷ lệ giáp mỏng, các frame chuyên cast như Volt, Mag, hoặc Nova phụ thuộc rất nhiều vào khiên để tránh sát thương.

Media

Patch History

See also

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên