FANDOMExalted BladeStance đặc biệt chỉ có thể có và sử dụng được bằng cách kích hoạt kĩ năng thứ tư Excalibur , Exalted Blade. Stance này vượt qua bất kì stance của vũ khí cận chiến nào đang sử dụng miễn là Exalted Blade vẫn hoạt động.

Combos

Combo Name Button Combination
Lancing Justice E E E E
Virtuous Slash* EE Pause E110% E E E150%
Cutting Poise* E E110% RMB+E110% E110% E125% EImpact b.svg EImpact b.svg
Equal Laceration* E HoldE E200% E200%
Judged Severance Slide + E
Tranquil Strike In Air + E
Weightless Steel Wall Dash + E
Death's Mark Knockdowned Enemy + E520%
Normal   All Targets   Slam/Ragdoll   Proc
 • PS4:     E = Combops4circle   RMB = R2
 • XBOX:  E = B   RMB = RTrigger


Cách kiếm

 • Exalted Blade là một unique stance chỉ có được thông qua việc sử dụng Excalibur Exalted Blade. Không có một phương pháp nào khác để có được stance này.

Ghi chú

 • Judged Severance sẽ khiến Excalibur làm Radial Blind sau khi vừa tấn công vừa trượt. Radial Blind này có phạm vi và thời gian ngắn hơn so với kĩ năng gốc, và ít khả năng mở đòn kết kiễu khi kẻ địch bị mù, tuy nhiên có cùng một hiệu ứng lên kẻ địch.
 • Hai cú đánh cuối cùng trong Equal Laceration sẽ ragdoll kẻ địch bị đánh phải.
 • Stance Exalted Blade sẽ lên rank như lên rank kĩ năng. Do đó, một số combo sẽ không thể thực hiện cho đến khi kĩ năng được lên rank hoàn toàn.
 • Weightless SteelDeath's Mark, mặc dù kết hợp được với tất cả kiếm, là cú đánh duy nhất không kết hợp với sóng năng lượng của Exalted Blade.
  • Tuy nhiên Weightless Steel sẽ ragdoll bất kì kẻ địch nào sống sót sau cú đánh.
  • Hướng tấn công cận chiến có liên quan đến sóng năng lượng của Exalted Blade.

Gợi ý

 • Sử dụng Block Toggle cho phép chắc chắn sử dụng Cutting Poise. Nó có thể hoặc không phải là điều tốt vì tùy vào combo cần phải sử dụng vào từng trường hợp.
 • Cúi (thông qua toggle hoặc giữ nút) sẽ cho phép sử dụng tất cả các cú đánh của Exalted Blade trong khi vẫn đang ngồi yên; điều này rất có ích khi đánh với boss, nhiệm vụ defense, survival, etc.

Media

Warframe - Exalted Blade (Excalibur) Stance Moveset02:35

Warframe - Exalted Blade (Excalibur) Stance Moveset

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên