FANDOM


ExaltedBlade ExaltedBladeIcon
ENERGY
25
KEY
4
Exalted Blade
Triệu hồi một thanh kiếm với ánh sáng tinh khiết cùng với sức mạnh vô hạn.

Energy Drain: 2.5 s-1

Sức mạnh:100 / 125 / 200 / 250
Thời gian:6 s (thời gian gây mù)
Khoảng cách:5 m (bán kính gây mù)

 • Excalibur rút ra một thanh kiếm tinh khiết và sử dụng nó thành vũ khí cận chiến của mình. Normal attacks gây 100 / 125 / 200 / 250 sát thương cơ bản trong vòng 2 mét, và wall attacks gây 400 / 500 / 800 / 1000 sát thương cơ bản. Slide attacks gây 214 / 267.5 / 428 / 535 sát thương cơ bản và blind kẻ địch trong vòng 5 mét trong thời gian 6 giây. Aerial attacksslam attacks gây 200 / 250 / 400 / 500 sát thương cơ bản, và đập mạnh một cú đánh thêm 50 Impact b.svg Impact sát thương trong vòng 5 mét. Đánh thường, trượt và các cú đánh trên không cũng sẽ phát ra một làn sóng năng lượng về hướng mục tiêu. Làn sóng năng lượng có sát thương cơ bản tương tự như cú đánh mà nó tạo ra và truyền qua môi trường với tốc độ 15 mét một giây cho đến khi tiêu tan ở khoảng cách tối đa 40 mét. Các cú đánh mang sóng năng lượng với 200% crit damage multiplier với 15% critical chance10% status chance.
  • Sát thương cơ bản được phân bố đều giữa Impact b.svg Impact, Puncture b Puncture, và Slash b.svg Slash.
  • Sát thương cơ bản ảnh hưởng bởi Power Strength, Melee Combo Counter, và cộng thêm 10% sát thương từ nội tại của Excalibur.
  • Exalted Blade cũng bị ảnh hưởng bởi mod melee đang dùng:
   • Sát thương cơ bản (ví dụ như Steel Charge), sát thương nguyên tố, sát thương vật lý, faction damage, channeling (ví dụ Life Strike), crit damage, critical chance, status chance, attack speed (ví dụ như Berserker), và mod về phạm vi .
   • Sát thương cơ bản của Exalted Blade tính theo công thức sau: Modified Base Damage = Base Damage × (1.1 + Base Damage Bonus) × (1 + Power Strength). Ví dụ, với max Steel Charge, Pressure Point, và Intensify, đánh thường cúng với sóng năng lượng rank 3 sẽ có 250 × 2.8 × 1.3 = 910 sát thương cơ bản.
   • Các mod về phạm vi không không ảnh hưởng đến đường đi của sóng năng lượng hoặc bán kính của cú đánh xuống mặt đất.
   • Exalted Blade không bị ảnh hưởng bởi stats của vũ khí cận chiến đang dùng, weapon augments (ví dụ Justice Blades, Bright Purity), mod đặc biệt dành cho vũ khí (ví dụ Covert Lethality), hoặc skin có stats (như Manticore).
  • Sát thương Radial từ cú đánh xuống đất giảm dần theo khoảng cách, không có crit chance, không ảnh hưởng bởi Melee Combo Counter, và sẽ khiến cho kẻ địch nằm trong phạm vi bị knockdown.
  • Sóng năng lượng sẽ Punch Through sẽ đánh vào kẻ địch và địa hinh bất kể độ dày dựa vào phạm vi tối đa của nó .
  • Ground finishers gây 400% tổng sát thương từ đánh thường. melee finishers gây 3200% tổng lượng sát thương từ đánh thường như là sát thương Finisher.
   • Sát thương tổng hợp của finisher trên đất giống như cú đánh bình thường; Tuy nhiên, Puncture b Puncture sát thương finisher trên đất được nhận lên 200%.
   • Finisher multipliers cho cả hai kiểu tấn công bị ảnh hưởng bởi Finishing Touch.
  • Mỗi cú đánh đều thêm vào Melee Combo Counter; tuy nhiên, sóng năng lượng và bán kính sát thương từ cú đánh xuống đất thì không.
  • Thời gian gây mù ảnh hưởng bởi Power Duration.
  • Bán kính gây mù bị ảnh hưởng bởi Power Range.
  • Excalibur không sử dụng được bất kì vũ khí nào khi Exalted Blade đang hoạt động nhưng có thể dùng được các kỹ năng khác.
 • Exalted Blade tốn 2.5 năng lượng mỗi giây khi đang hoạt động và sẽ tiếp tục được kích hoạt cho đến khi năng lượng của Excalibur được dùng hết, hoặc không dùng kĩ năng nữa bằng cách ấn nút kĩ năng một lần nữa (default 4).
  • Năng lượng để kích hoạt kĩ năng ảnh hưởng bởiPower Efficiency, năng lượng rút ảnh hưởng bởi Power Efficiency và Power Duration.
  • Energy Siphon không hoạt động trong khi Exalted Blade bật.
  • Excalibur không thể bổ sung năng lượng bằng Team Energy Restores khi Exalted Blade hoạt động; tuy nhiên, orb năng lượng vẫn có thể bổ sung năng lượng khi kĩ năng đang hoạt động.
  • Có thể bổ sung năng lượng bằng Rage khi kĩ năng đang hoạt động.
 • Excalibur sẽ auto-parry bất kì tấn công trực diện nào khi Exalted Blade đang hoạt động. Exalted Blade cũng sẽ tiếp tục chặn 60% sát thương trực diện thậm chí khi đang tấn công hoặc làm những hành động khác.
  • Lượng sát thương giảm không bị ảnh hưởng bởi Power Strength.
  • Tự động chặn đòn của Exalted Blade có thể kích hoạt Reflection nếu channeling.
 • Khi đang hoạt động, Exalted Blade sẽ dùng một stance đặc biệt với combo tấn công của riêng nó.
 • Khi Exalted Blade đang hoạt động, các cú đánh bằng Slash Dash sẽ tăng sát thương cơ bản từ nội tại của Excalibur và cũng tăng cả sóng năng lượng.
 • Các sóng năng lượng có thể sát thương đến kẻ địch qua Rift Plane. Tuy nhiên, tấn công cận chiến trực tiếp thì sẽ không.
 • Có thể cast lúc đang di chuyển hoặc đang chạy nước rút mà không bị ngắt quãng.

ExaltedBladeStance
Bài viết chính: Exalted Blade (Stance)


Exalted BladeStance đặc biệt chỉ có thể có và sử dụng được bằng cách kích hoạt kĩ năng thứ tư Excalibur , Exalted Blade. Stance này vượt qua bất kì stance của vũ khí cận chiến nào đang sử dụng miễn là Exalted Blade vẫn hoạt động.

Combos

Combo Name Button Combination
Lancing Justice E E E E
Virtuous Slash* EE Pause E110% E E E150%
Cutting Poise* E E110% RMB+E110% E110% E125% EImpact b.svg EImpact b.svg
Equal Laceration* E HoldE E200% E200%
Judged Severance Slide + E
Tranquil Strike In Air + E
Weightless Steel Wall Dash + E
Death's Mark Knockdowned Enemy + E520%
Normal   All Targets   Slam/Ragdoll   Proc
 • PS4:     E = Combops4circle   RMB = R2
 • XBOX:  E = B   RMB = RTrigger

 • Sử dụng Exalted Blade thay vì Radial Blind nếu bạn muốn nhanh chóng gây mù một lượng kẻ địch mà không muốn tốn Energy.
 • Sử dụng Slash Dash khi Exalted Blade khi đang hoạt động sẽ co sóng năng lượng phát ra cho mỗi phát đánh.

Maximization Maximization là dạng thử nghiệm xem sự thay đổi giữa các giá trị với lượng mod cao nhất có thể. Để có thể biết được sự khác biệt cuối game.

 • Maximized Power Duration tăng thời gian gây mù lên 16.92 giây ,giảm lượng năng lượng dùng xuống ~0.887 năng lượng mỗi giây.
  • Giảm bán kính gây mù xuống 1.7 mét.
 • Maximized Power Efficiency giảm lượng năng lượng dùng xuống 6.25 năng lượng và năng lượng rút xuống 0.625 năng lượng mỗi giây.
  • Giảm thời gian gây mù xuống 2.4 giây.
 • Maximized Power Range tăng bán kính gây mù lên 12.5 mét.
  • Giảm sát thương cơ bản xuống 100.
 • Maximized Power Strength Tăng sát thương cơ bản lên 785.
  • Tăng lượng năng lượng dùng lên 38.75 năng lượng và năng lượng rút lên 4.375 năng lượng mỗi giây.
  • Giảm thời gian gây mù xuống 4.35 giây.
  • Giảm giáp của Excalibur5%.

 • Sử dụng kĩ năng khi có lỗi "Unarmed" sẽ có kết quả alf Exalted Blade có cùng stats với vũ khí cận chiến, và đôi khi thực hiện tấn công cận chiến mà không phát ra sóng năng lượng.
 • Energy Leech Eximus không tăng lượng năng lượng bị rút của Exalted Blade khi đang hoạt động.

 • Ad blocker interference detected!


  Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

  Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

  Vòng quanh Wikia

  Wikia ngẫu nhiên