FANDOM


Ether Sword
Ether-Sword.png
Thông tin chung
Chỗ lắp Melee
Loại vũ khí Sword
Chỉ số
Chỉ số cơ bản
Impact w.pngImpact 5.55
Puncture w.pngPuncture 5.55
Slash w.pngSlash 25.9
Dậm xuống đất
Radius 1.0 meters
Chém xoay
Đánh bật tường
Khác
Stance Polarity Unairu Pol.png
Ra mắt tại Update 8.0
Một lưỡi kiếm duy nhất cho độ chính xác cao, Ether Sword đã cắt sạch kẻ thù và được Tenno cho là một vũ khí có tính nhân đạo khi chém sạch đồng minh khỏi bị infested.
Ether Sword là một thanh kiếm dài, một trong số vũ khí thuộc dòng Ether, những vũ khí khác là Dual Ether, the Ether Daggers, and the Ether Reaper .

Có thể bán được 5 000 ‍ Credits64.png

Khu chế tác: Yêu cầu
Credits64.png
20.000
Morphics64.png
4
Rubedo64.png
700
Ferrite64.png
900
AlloyPlate64.png
700
Thời gian: 12 hrs
Rush: Platinum64.png 35
Giá MarketIcon.png Market: Platinum64.png175 Giá Blueprint2.svg Blueprint: Credits64.png20.000

Thông số

Ether Sword gây chủ yếu sát thương Slash b.svg.png Slash

Ưu điểm

 • Sát thương Slash b.svg.png Slash cao
 • Tốc độ đánh cao
 • 100% khả năng gây hiệu ứng Radiation b.png Radiation khi dậm đất
 • Stance Slot có polarity Unairu Pol.png phù hợp với Iron Phoenix

Nhược điểm

 • Không làm ngã kẻ địch khi dậm đất
 • Sát thương Puncture b.png PunctureImpact b.svg.png Impact thấp
 • Tỷ lệ chí mạng thấp

Chú ý

 • Ether Sword sẽ gây sát thương Radiation b.png Radiation khi dậm đất. Tấn công trên không, khi trang bị Iron Phoenix và các mod nguyên tố khác sẽ không làm thay đổi nguyên tố

Mẹo

 • Vì khi dậm đất gây sát thương Radiation b.png Radiation, Ether Sword rất tốt khi đối đầu với kẻ địch là Infested

Lịch sử

 • Ether Sword được ra mắt vào ngày 24 tháng 5 năm 2013 trong phiên bản 8.0
 • Mod Pressure Point làm cho Ether Sword có sát thương thấp hơn dự kiến ( mặc dù mod đó tăng sát thương ). Chưa rõ đây là lỗi hiển thị hay lỗi sát thương
WeaponsDamageCompare AllCosmetics

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên