FANDOM


EnergyShell EnergyShellIcon
ENERGY
25
KEY
1
Energy Shell
Tạo ra lớp lá chắn bảo vệ Warframe.
Sức mạnh:50% (damage heat)
2x (bạo kích)
Thời gian:10 / 14 / 18 / 22 s
Khoảng cách:N/A

  • Odonata tạo ra một màn chắn tồn tại trong 10 / 14 / 18 / 22 giây để chắn các loạt đạn phía trước. Khi Warframe bắn khuyên lớp màng đấy có 50% khả năng tạo ra Heat b Heat damage và nếu có bạo kích thì sẽ được tăng 200%.
  • Lớp màng này ảnh hưởng đến các vũ khí theo nhiều cách khác nhau:
    • Tất cả Archwing Guns đều được tăng Heat b Heat damage và tăng sát thương bạo kích.
    • Tên lửa từ kỹ năng Seeking Fire chỉ được nhận thêm Heat b Heat damage.
  • Lớp màng chắn này chỉ bảo vệ phía trước chứ không thể bảo vệ từ đằng sau.
  • Những đợt tấn công thuộc dạng AoE vẫn gây sát thương lên Warframe.
  • Không thể recast nếu như kỹ năng chưa hết thời gian.

Maximization là một cơ cấu chủ yếu của game: Nhờ vào những cách kết hợp mod khác nhau sẽ cho ra một chỉ số tối đa của kỹ năng. Để tìm hiểu thêm thì nhấn vào từng mục:

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên