FANDOM


Enemy Radar là một Aura giúp thêm khả năng phát hiện kẻ địch trên mini map cho người dùng.

Thông số

Rank Hiệu ứng Điểm mod Conclave
0 +5m -2* C1
1 +10m -3* C1
2 +15m -4* C1
3 +20m -5* C2
4 +25m -6* C3
5 +30m -7* C3

* Mod aura tăng chỉ số Mod capacity

Lưu ý

  • Có thể cộng dồn với Enemy Sense và cả Enemy Radar của 3 người chơi khác, mặc dù cộng nhiều quá sẽ vượt qua khả năng hiển thị của mini map.
    • Mặc dù vậy người chơi có thể bật map chính lên để có thể thấy kẻ đich trước khi đi vào phòng mới của map.

Bộ sưu tập

Xem thêm

  • Enemy Sense, phiên bản mod thường của aura ngày.
  • Animal Instinct, một mod tăng khả năng phát hiện kẻ địch và loot.
  • Stealth Drift, một exilus mod cũng tăng khả năng phát hiện kẻ địch và khả năng bay lượn.


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên