FANDOM


Edit Tab
Archwing hạng nặng này được chế tạo với một mục đích duy nhất, hủy diệt tất cả.

Elytron là một Archwing thuộc dạng chiến đấu với kỹ năng phá hủy bằng bom, có thể tạo ra một lượng sát thương khổng lồ lên nhiều kẻ thù khác nhau trong cùng một lúc, đây cũng là Archwing có sức công phá vượt trội nhất.

Khu chế tác: Yêu cầu
Credits64
25000
GenericArchwingHarness
1
GenericArchwingWings
1
GenericArchwingSystems
1
ControlModule64
5
Time: 36 hrs
Rush: Platinum64 50
Market Price: Platinum64 275 Blueprint Price: Credits64 40,000
Harness
Credits64
15000
Ferrite64
1000
Morphics64
1
Rubedo64
300
OrokinCell64
3
Time: 6 hrs
Rush: Platinum64 25
Wings
Credits64
15000
AlloyPlate64
150
NeuralSensor64
2
PolymerBundle64
150
Rubedo64
500
Time: 6 hrs
Rush: Platinum64 25
Systems
Credits64
15000
ControlModule64
1
ArgonCrystal64
2
Salvage64
500
Cryotic
500
Time: 6 hrs
Rush: Platinum64 25

Cách sở hữu

  • Blueprint chính của Elytron chỉ có thể mua tại market với giá 40,000‍ Credits64 sau khi hoàn thành Quest The Archwing, nhưng các bộ phận của nó (bao gồm Harness, Wings và Systems) – chỉ có thể kiếm tại Archwing Interception ở map Caelus tại Uranus (duưới dạng phần thưởng cho mỗi 4 rounds).

Ngoài lề

  • Elytron là tên chung của họ côn trùng có cánh, ví dụ như loài ong.
  • Tất cả các kỹ năng của Elytron trừ Core Vent đều có khả năng phá hủy các thiên thạch tại Tile Sets Free Space.