FANDOM


Edit Tab
Archwing hạng nặng này được chế tạo với một mục đích duy nhất, hủy diệt tất cả.

Elytron là một Archwing thuộc dạng chiến đấu với kỹ năng phá hủy bằng bom, có thể tạo ra một lượng sát thương khổng lồ lên nhiều kẻ thù khác nhau trong cùng một lúc, đây cũng là Archwing có sức công phá vượt trội nhất.

Khu chế tác: Yêu cầu
Credits64.png
25000
Harness
1
Wings
1
Systems
1
ControlModule64.png
5
Time: 36 hrs
Rush: Platinum64.png 50
Market Price: Platinum64.png 275 Blueprint Price: Credits64.png 40,000
Harness
Credits64.png
15000
Ferrite64.png
1000
Morphics64.png
1
Rubedo64.png
300
OrokinCell64.png
3
Time: 6 hrs
Rush: Platinum64.png 25
Wings
Credits64.png
15000
AlloyPlate64.png
150
NeuralSensor64.png
2
PolymerBundle64.png
150
Rubedo64.png
500
Time: 6 hrs
Rush: Platinum64.png 25
Systems
Credits64.png
15000
ControlModule64.png
1
ArgonCrystal64.png
2
Salvage64.png
500
Cryotic.png
500
Time: 6 hrs
Rush: Platinum64.png 25

Cách sở hữu

  • Blueprint chính của Elytron chỉ có thể mua tại market với giá 40,000‍ Credits64.png sau khi hoàn thành Quest The Archwing, nhưng các bộ phận của nó (bao gồm Harness, Wings và Systems) – chỉ có thể kiếm tại Archwing Interception ở map Caelus tại Uranus (duưới dạng phần thưởng cho mỗi 4 rounds).

Ngoài lề

  • Elytron là tên chung của họ côn trùng có cánh, ví dụ như loài ong.
  • Tất cả các kỹ năng của Elytron trừ Core Vent đều có khả năng phá hủy các thiên thạch tại Tile Sets Free Space.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên