FANDOM


1
Dragon Keys là 1 loại key dùng để đi vào Orokin vault có ở trong các nhiệm vụ liên quan đến Orokin derelict. Bản xanh để tạo key có thể mua trong cửa hàng của game . Khi đem đi sẽ có tác dụng phụ ảnh hưởng đến sức chiến đấu. Chúng cũng cần 1 void key để tạo thành, cùng với 1 số ít nguyên liệu : 250 Ferrite, 500 Credits, và mất khoảng 60 giây để tạo . Khi hoàn thành , bạn sẽ cần phải lắp vào trong túi của mình để đem đi (Arsenal >> Gear ). Nên sử dụng những void key mà bạn ít sử dụng như survivor hoặc defend

Chỉ có thể cầm 1 trong 4 key trên để đi vào Orokin derelict và mỗi 1 người trong team có thể đem theo 1 key. Để tăng tối đa cơ hội khớp key , 4 người trong team nên có 4 key khác nhau

Khi sử dụng xong , bạn sẽ không mất key cho đến khi mở Vault

Hãy chắc chắn rằng bạn sẽ bỏ key ra khi không dùng , bằng không các key đó sẽ mang các hiệu ứng giảm như trên trong suốt quá trình bạn chơi

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên