FANDOM


Divebomb VortexWarframe Augment Mod dành cho Zephyr khiến Dive Bomb kéo kẻ địch trong bán kính về phía điểm va chạm.

Chỉ số

Rank Range Cost Conclave
0 6 m 6 C5
1 8 m 7 C5
2 10 m 8 C8
3 12 m 9 C10

Cách kiếm

  • Mod này có thể mua được khi đạt cấp độ Exalted của Red Veil hoặc Flawless của New Loka với giá ReputationLargeBlack‍25,000.

Ghi chú

  • Divebomb Vortex sử dụng hai khu vực hiệu ứng với cùng giá trị Power Range như nhau.
    • Kẻ địch trong phạm vi hút bị ragdoll và kéo về phía Zephyr.
    • Kẻ địch trong phạm vi bị đánh ngã chịu Knockdown.
  • Phạm vi hút bị ảnh hưởng bởi Power Range, trong khi phạm vi đánh ngã thì không.

Media

SyndicateStandingWarframe Augments

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên