FANDOM


Digital Extremes
Digital Extremes Logo
Trụ sở London, Ontario, Canada
Sáng lập 1993
Engine Evolution
Loại công ty Tư nhân
Website http://digitalextremes.com/
Games nổi bật Dark Sector
WARFRAME
Unreal Series (Đồng sản xuất)

Digital Extremes là một công ty tư nhân sản xuất trò chơi và hiện tại đang là nhà phát hành chính của WARFRAME.

Đội ngũ

Bài viết chính: Development Team

Digital Extremes (thường được gọi tắt là DE) có hơn 170 nhân viên. Rất nhiều nhân viên hoạt động trong trò chơi và trò chuyện với người chơi, đa số là từ Bộ phận quản lý cộng đồng.

Trang chủ

Nếu bạn muốn tìm thêm các thông tin mới từ DE, trang chủ của main warframe có những bài viết mới về thay đổi trong Warframe. Các bài viết này bao gồm rất nhiều chủ đề khác nhau như phân tích sở thích của người chơi, các cập nhập mới liên quan đến Warframe, Q&A, các fanmade hoặc một ít về các tính năng sắp ra.

Diễn đàn

Để có thể liên lạc với đội ngũ phát triển, cách tốt nhất chính là diễn đàn chính của Warframe. Những bài viết trên này rất được quan tâm bởi đội ngũ sản xuất và nó cũng là một trong những tác động chính đến thay đổi trong trò chơi.

Guides of the Lotus

Bài viết chính: Guides of the Lotus

Guides of the Lotus bao gồm các quản trị cộng đồng được chọn lựa bởi Digital Extremes để hỗ trợ cho họ giúp đỡ các người chơi mới.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên