FANDOM


Detonite injectors là một bộ phận quan trọng của súng phóng lựu và các loại đạn phát nổ.

—Miêu tả trong game

Detonite Injector là một loại nguyên liệu đặc biệt dùng để chế tạo trang bị được nghiên cứu tại Dojo Chem Lab. Blueprint của Detonite Injectors có thể mua từ Chem Lab tại Dojo với giá Credits64.png 15,000 sau khi nghiên cứu xong. Nó cũng có thể nhận được từ phần thưởng của Invasion  và trong các thùng khóa của Grineer.

Khu chế tác: Yêu cầu
Credits64.png
15.000
DetoniteAmpule64.png
10
ControlModule64.png
1
Salvage64.png
500
Plastids64.png
250
Thời gian: 12 hrs
Rush: Platinum64.png 25
Giá MarketIcon.png Market: N/A Giá Blueprint2.svg Blueprint: Credits64.png15.000
Chem Lab Research Requirements
Credits64.png
5.000
DetoniteAmpule64.png
5
Ferrite64.png
200
PolymerBundle64.png
250
Plastids64.png
100
Time: 72 hrs
Prereq: N/A
Ghost Clan x1   Shadow Clan x3   Storm Clan x10   Mountain Clan x30   Moon Clan x100

Các loại Blueprint cần Detonite Injector

Nhần để xem các loại blueprint cần Detonite Injector
Blueprint Loại trang bị Số lượng
Jat Kittag Melee 5
Ignis Flamethrower 2
Buzlok Rifle 2
Grinlok Rifle 2
Marelok Pistol 2
Ogris Rocket Launcher 5
Volt Research Blueprint 1
Volt Helmet Research Blueprint 1
Banshee Research Blueprint 1
Banshee Helmet Research Blueprint 1
Itzal Research Blueprint 1
Itzal Harness Research Blueprint 1
Nukor Pistol 2
Knux Archwing Melee 5
Kohmak Shotgun 2
Zephyr Research Blueprint 1
Zephyr Helmet Research Blueprint 1
Ack & Brunt Melee 5
Sydon Melee 5
Total: 45Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên