FANDOMDespoilWarframe Augment Mod cho phép Nekros dùng máu thay năng lượng để cast Desecrate.

Chỉ số

Rank Health Cost Cost Conclave
0 80 6 C5
1 70 7 C5
2 60 8 C8
3 50 9 C10

Cách kiếm

  • Có thể mua được bằng cách đat đến cấp độ Partner của The Perrin Sequence hoặc Exalted của Red Veil với giá ReputationLargeBlack‍25,000.

Ghi chú

  • Desecrate sẽ không còn dùng năng lượng nữa, thay vào đó sẽ dùng máu mỗi lần cast.
  • Desecrate sẽ không cast được nếu như Nekros không còn đủ máu để rút.

Gợi ý

  • Augment này có thể sử dụng cùng Equilibrium để hồi cả năng lượng và máu khi nhặt orb máu, thường xảy ra với đồ drop từ Desecrate.
  • Không gián đoạn Rejuvenation. Hiệu quả của nó sẽ bắt đầu ngay sau khi nhận sát thương.
  • Vũ khí cận chiến mà dùng Life Strike hoặc Furis với Winds of Purity có thể sử dụng để hồi máu.
  • RageQuick Thinking không bị ảnh hưởng rút máu từ Despoil.
SyndicateStandingWarframe Augments

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên