FANDOM


Day of the Dead Weapon Skins Pack

Một bộ skin trang trí làm đẹp kho vũ khí của bạn. Bao gồm 11 skin vũ khí có hình đầu lâu.

—Miêu tả trong game

Gói Day of the Dead Weapon Skin Pack chỉ bán với thời gian giới hạn trong Market với giá 175‍ Platinum64, rẻ hơn 45‍ Platinum64 khi mua từng món (220‍ Platinum64. Gói này là một gói đặc biệt cho tuần lễ Day of the Undead năm 2013 và Halloween 2014.

Gói bao gồm

Xem thêm

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên