FANDOM


Sát thươngPuncture b Puncture (Xuyên thủng) là 1 trong 3 loại sát thương vật lý cơ bản. Nó rất mạnh đối với những loại địch có giáp như Grineer , tuy nhiên lại chịu thiệt thòi khi gặp kẻ thù có khiên năng lượng như Corpus .

Puncture b Puncture sẽ cho ra hiệu ứng Weakened, làm cho kẻ đó bị giảm 30% sát thương trong khoảng 6 giây , điểm nhận biết là sẽ có 1 vòng màu vàng xung quanh.

Hiệu quả

IconGrineerBGrineer Health Puncture b Puncture Modifier IconCorpusBCorpus Health Puncture b Puncture Modifier IconInfestedBInfested Health Puncture b Puncture Modifier
Cloned Flesh Flesh Infested
Ferrite Armor +50% Shield –20% Infested Flesh
Alloy Armor +15% Proto Shield –50% Fossilized
Machinery Robotic +25% Sinew +25%

Nguồn gây Impact

Vũ khí

Những vũ khí dưới gây phần lớn sát thượng vật lí ở dạng Puncture b Puncture. Tỉ lệ sát thương rất quan trọng với khả năng gây hiệu ứng của sát thương vật lí, vì khả năng xuất hiện hiệu ứng dựa vào tỉ lệ sát thương vật lí. Vì vậy, những vũ khí này gây Weakened nhiều hơn là BleedKnockback

Xem Category:Puncture Damage Weapons.


Mod


Kĩ năng

150px RadialJavelin
ENERGY
75
KEY
3
Radial Javelin
Phóng ra những thanh lao về phía kẻ địch, gây sát thương lớn và ghim kẻ địch vào tường.
Sức mạnh:500 / 650 / 800 / 1000 (sát thương)
5 / 7 / 10 / 12 (cây lao)
Thời gian:N/A
Khoảng cách:15 / 18 / 22 / 25 m

DecoyModU15 Decoy
ENERGY
25
KEY
1
Decoy
Loki triển khai một phiên bản ba chiều của hắn, thu hút hỏa lực của kẻ địch.
Sức mạnh:N/A
Thời gian:7 / 15 / 20 / 25 s
Khoảng cách:


Hình ảnh

  • Puncture effect hit
  • Puncture Effect launch
  • Puncture on Loki
  • (click to view gif)
  • Puncture Effect (click to view gif)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên