FANDOM


Gas b.png Gas (Khí độc) là 1 trong 6 loại sát thương nguyên tố kết hợp, dược tạo ra từ Heat b.png HeatToxin b.png Toxin. Hiệu quả khi chống lại Infested hạng nhẹ, nhưng yếu trước GrineerCorpus.

Gas b.png Gas gây Hiệu ứng Status Poison Cloud (Mây độc), gây Proc Toxin b.png Toxin tới tất cả kẻ địch trong bán kính 5m của mục tiêu. Poison gây sát thương tương đương với 50% sát thương của vũ khí (9 lần trong 8 giây), dạng sát thương là Toxin b.png Toxin. Có thể cộng dồn để tăng sát thương theo thời gian. Vì sat thương là Toxin b.png Toxin, không phải Gas b.png Gas, nó bỏ qua shield hoàn toàn, và bù lại sát thương bị giảm tới Grineer và Corpus.

Hiệu quả

IconGrineerB.svgGrineer Health Hiêu quả của Gas b.png Gas IconCorpusB.svgCorpus Health Hiêu quả của Gas b.png Gas IconInfestedB.pngInfested Health Hiêu quả của Gas b.png Gas
Cloned Flesh –50% Flesh –25% Infested +75%
Ferrite Armor Shield Infested Flesh +50%
Alloy Armor Proto Shield Fossilized
Machinery Robotic Sinew

Nguồn gây sát thương Gas

Vũ khí


Mod

Xem thêm


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên