FANDOM


The Cryo Rounds mod tăng sát thương Cold b Cold lên vũ khí tới 15% mỗi rank tối đa là 90% tại rank 5.

Chỉ số

Rank Effect Cost Conclave
0 +15% 6 C8
1 +30% 7 C8
2 +45% 8 C11
3 +60% 9 C14
4 +75% 10 C17
5 +90% 11 C20

Ghi chú

  • Sát thương Cold b Cold gây ra tăng sát thương lên khiên shields.
  • Trước Update 16.0, Cryo Rounds có điểm mod cơ bản là 4 tối đa là 9. Update 16 tăng lên 6 và 11 tương ứng, đứng cùng hàng với các mod thuần sát thương ele khác.

Gallery

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên