FANDOM


Critical Deceleration là một Corrupted mod tăng cơ hội chí mạng(Critical Hit) và giảm tốc độ bắn của các loại súng săn(Shotgun).

Thông số

Rank Cơ hội Critical Tốc độ bắn Điểm Mod Conclave
0 +8% -5% 4 C5
1 +16% -10% 5 C6
2 +24% -15% 6 C7
3 +32% -20% 7 C8
4 +40% -25% 8 C9
5 +48% -30% 9 C10

Lưu ý

  • Hiện tại chỉ có Vaykor Hek là vũ khí duy nhất có thể hưởng lợi nhiều từ mod này.

Xem thêmAd blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên