FANDOMCreeping TerrifyWarframe Augment Mod dành cho Nekros Terrify nó sẽ khiến cho kẻ địch bị ảnh hưởng chậm lại.

Chỉ số

Rank Speed Reduction Cost Conclave
0  % 6 C3
1  % 7 C3
2  % 8 C4
3 60% 9 C5

Cách kiếm

  • Mod này có được nếu đạt rank Partner của The Perrin Sequence, hoặc rank Exalted của Red Veil, với giá ReputationLargeBlack‍25,000.

Ghi chú

  • Giảm tốc ảnh hưởng bởi Power Strength.
  • Mod có thể so sánh với Molecular Prime vì nó làm chậm kẻ địch cũng như có khả năng loại bỏ giáp của kẻ địch, có hiệu quả cho việc gây nhiều sát thương hơn.

Gợi ý

  • Mod này khuyến khích người chơi build Nekros của họ theo range và streg, và nó cũng phù hợp với người chơi tập trung build theo Shadows Of The Dead.

Media


SyndicateStandingWarframe Augments


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên