FANDOM


Crash Course là mod tăng sát thương Impact b.svg Impact lên súng trường với 20% mỗi rank và tối đa là 120% tại rank 5.

Chỉ số

Rank Effect Cost Conclave
0 +20% 6 C8
1 +40% 7 C8
2 +60% 8 C11
3 +80% 9 C14
4 +100% 10 C17
5 +120% 11 C20

Cách kiếm

  • Mod này yêu cầu phải đạt được 1000 Point trong event Operation False Profit.
  • Bây giờ là hàng được bán theo định kì bởi Baro Ki'Teer, với giá PrimeBucks‍330 và 200,000‍ Credits64 để mua. Nhớ rằng hàng của Baro Ki'Teer thay đổi mỗi lần hắn xuất hiện, và mod này hiện giờ có thể là không có trong lần xuất hiện tiếp theo.

Ghi chú

  • Có thể kết hợp cùng với Rupture để tăng lên đến 150% sát thương Impact b.svg Impact.
  • Khi tính toán tổng sát thương thực, một vũ khí sẽ yêu cầu một phần trăm sát thương Impact bằng 75% của tổng sát thương cơ bản bằng với sát thương thực tăng lên bởi mod ele tiêu chuẩn (tăng sát thương ele tương ứng bằng 90%). Phần trăm sát thương Impact cao hơn 75%, mod này sẽ khả thi hơn trái ngược với mod ele, và ngược lại với giá trị thấp hơn. Tính toán này chỉ liên quan đến sát thương thực, và không đi vào xem xét sát thương nhân lên giáp/thịt tươi/khiên kẻ địch.

Patch History

Xem thêm

Bản mẫu:ImpactMods

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên