FANDOM


DECorpusGasCity

Gas City là một tile set được giới thiệu và Update 11.0 và cũng là nơi cư trú của Alad V. Đây cũng là một tile set đặc trưng chỉ xuất hiện ở Jupiter.

Gas City có những máy móc quan trọng dùng để thu thập khí hiếm tại Jupiter. Các phòng ốc phía bên trong khu vực này thường rất nhỏ, có các phòng thí nghiệm và các phòng máy móc dùng để thu thập tài nguyên. Trong khi đó thì khu vực bên ngoài thường rộng và là không gian mở có thể nhìn thấy mặt trời lặn.

Scavenger Drones, Detron CrewmenAnti MOAs được giới thiệu cùng lúc với tile set và cũng là loại lính cơ bản của khu vực này.

Hazards

Energy Stream

Một số khu vực của map này có mấy cột phóng năng lượng. nếu vô ý chạy ngang thì sẽ bị dính Heat b Fire damage.

Trivia

  • Đôi khi cũng có một số phòng được lấy từ Corpus Ship tile set, bằng chứng là vài phòng có cửa sổ mà nhìn tối hù như ngoài vũ trụ, lỗi này vẫn chưa được sửa