FANDOM


Core vent CoreVentIcon
ENERGY
50
KEY
2
Core Vent
Phóng ra khói năng lượng từ lõi động cơ của Archwing gây nhiễu sóng tên lửa của kẻ thù và khiến chúng tự phát nổ.
Sức mạnh:N/A
Thời gian:10 / 12 / 14 / 16 s (thời gian tồn tại)
6 / 7 / 8 / 9 s (thời gian thả khói)
Khoảng cách:N/A

  • Elytron nhả khói từ lõi động cơ trong 6 / 7 / 8 / 9 giây gây nhiễu sóng hỏa lực của kẻ thù và đám khói tồn tại trong 10 / 12 / 14 / 16 giây trước khi biến mất.
    • Power Duration ảnh hưởng đến thời gian thả và tồn tại của khói.
  • Chống được hỏa lực của Hellion Dargyn, Dreg, Ogma, và Gox.
  • Không thể recast trong lúc thả khói.

Maximization là một cơ cấu chủ yếu của game: Nhờ vào những cách kết hợp mod khác nhau sẽ cho ra một chỉ số tối đa của kỹ năng. Để tìm hiểu thêm thì nhấn vào từng mục:

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên