FANDOM


Coaction Drift là một Exilus mod tăng sức mạnh và hiệu quả của các loại mod Aura.

Thông số

Rank Sức mạnh Aura Hiệu quả Aura Điểm mod Conclave
0 +2.5% +2.5% 4 C8
1 +5% +5% 5 C8
2 +7.5% +7.5% 6 C11
3 +10% +10% 7 C14
4 +12.5% +12.5% 8 C17
5 +15% +15% 9 C20

Cách lấy

Lưu ý

  • Sức mạnh Aura(Aura Strength) tăng sức mạnh Aura của toàn bộ người chơi trong team. Hiệu quả Aura(Aura Effectiveness) chỉ tăng sức mạnh Aura cho bản thân người dùng mod.
  • Ở rank cao nhất, mod sẽ tăng 30% sức mạnh của Aura người chơi, và 15% cho các người khác trong team.
    • Ví dụ, khi dùng chung với Steel Charge, tổn thương Melee của người chơi sẽ tăng lên 1.3 × 60 = 78%, và tăng cho đồng đội là 1.15 × 60 = 69%.
  • Mod vẫn sẽ có tác dụng khi dùng trong các nhiệm vụ Archwing.
  • Với các mod không ảnh hưởng đến người chơi như là Corrosive Projection, mod sẽ chỉ tăng thêm sức mạnh chứ không thêm hiệu quả.


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên