FANDOM


Cloned hoặc Clone Flesh là 1 trong 4 loại cơ bản của Grineer , chiếm đa số quân. Ngoại trừ các thiết bị máy móc và Drahks .Do hậu quả của việc lạm dụng nhân bản vô tính , Cloned Flesh thường rất yếu về sinh lực. Thường phải nhờ đến sự che chở của các loại giáp như Ferrite Armor và Alloy Armor để bù lại

Đặc điểm

- Yếu thế :

- Kháng :

  • Impact (Nghiền)-25%
  • Gas (Khí độc) -50%

Những mục tiêu thuộc loại này

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên